Deel dit bericht

Voorwoord

Samen vooruit

Bij de tijd blijven. Investeren in de toekomst. Fouten maken en daarvan leren. Zo is het CAK 50 jaar geworden. Dat kenmerkt ook het CAK van nú.

Zo ligt de lat voor dienstverlening aan de klant steeds hoger. Met het verschenen rapport van de WRR, Weten is nog geen doen, realiseren we ons meer dan ooit dat alleen informatie verstrekken niet genoeg is. De communicatie moet zó zijn dat een klant in staat is te handelen, zó zijn dat het aansluit op zijn ‘doenvermogen’.

Dat betekent nogal wat. Op de eerste plaats dat klanten díe informatie krijgen die op dát moment relevant is. Daarin zetten we stappen: vernieuwde facturen, snellere doorlooptijden, pro-actief persoonlijk contact bij financiële problemen. Belangrijk, maar tegelijkertijd is er meer nodig. We moeten als publieke dienstverleners niet alleen los van elkaar, maar ook samen optrekken. Aansluiten op elkaars dienstverlening. Beter gebruikmaken van elkaars informatie.

Bijvoorbeeld als het gaat om schulden. Als uitvoerder van de wanbetalersregeling, beschikt het CAK over gegevens van mensen met een schuld op hun zorgverzekering. Die gegevens mag het CAK nu delen met gemeenten. Zo kunnen gemeenten schuldhulp-verlening bieden aan mensen die dat nodig hebben én nog niet bij hen in beeld waren. Daarnaast moeten we natuurlijk voorkómen dat mensen in deze situatie terecht komen. Zorgverzekeraars nemen daarin allerlei initiatieven, het CAK werkt daarin met hen samen.

Eisen wijzigen met de tijd. Regelingen veranderen, komen en gaan. Meebewegen is een continue opdracht voor elke organisatie. Dat zien we aan de eigen bijdrage Wmo. Waarschijnlijk wordt de inkomensafhankelijke bijdrage gewijzigd in een vast tarief per maand. Soms zie je de eisen van de tijd te laat onder ogen. Helaas geldt dat voor het CAK als het gaat om onze financiële verantwoording. Daarin bleef het CAK achter. We maken daarin nu versneld een professionaliseringslag.

Om aan eisen van de toekomst te voldoen, doet het CAK de komende jaren een forse investering in ICT en digitalisering. Dat legt de basis voor snellere processen, meer pro-actieve dienstverlening aan de klant. Ook met de ketenpartners zetten we hierin stappen, in bijvoorbeeld de iWlz. Een interessant project, omdat er steeds meer mogelijkheden komen voor ‘realtime’ veilig en verantwoord data uitwisselen.

We varen op de golven van onze tijd. Met wind mee én tegen. In een vloot óf bij elkaar aan boord. Maar altijd: samen vooruit.

Daan Hoefsmit
Daan Hoefsmit 
Bestuursvoorzitter CAK