Ik ga verhuizen naar het buitenland

Als u naar het buitenland verhuist en niet meer in Nederland werkt, eindigt uw Nederlandse zorgverzekering. Gaat u in een verdragsland wonen en ontvangt u een uitkering of pensioen uit Nederland? Dan moet u mogelijk uw nieuwe zorgverzekering via het CAK regelen.

Tip

Bekijk of uw nieuwe woonland een verdragsland is of niet bij Wat is een verdragland?

Wat is uw situatie?

Verhuist u naar een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten? Dan moet u in dat land zelf een zorgverzekering afsluiten. U heeft ook geen recht op een European Health Insurance Card (EHIC). Dit geldt ook voor de ‘Nederlandse Antillen’ (Caribisch deel van het Koninkrijk en de BES-eilanden) en Suriname.

Verhuist u naar een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten? Dan heeft u in dat land recht op medische zorg. De kosten voor uw medische zorg verrekent uw nieuwe woonland met Nederland. U betaalt hiervoor aan het CAK een verdragsbijdrage (soms ook Zvw- of buitenlandbijdrage genoemd). Hoe u dit regelt, leest u hieronder.

Welke stappen moet ik zetten?

Meld uw uitkerings- of pensioeninstantie van tevoren dat u gaat verhuizen. Het kan zijn dat u uw recht op uitkering of pensioen niet houdt als u naar het buitenland verhuist. Uw uitkerings- of pensioeninstantie kan u daarover meer vertellen.

Verhuisdatum

In de meeste gevallen informeert de Nederlandse uitkerings- of pensioeninstantie onze organisatie over uw verhuisdatum, maar niet altijd. Het is dus van belang dat u ook aan het CAK de juiste verhuisdatum opgeeft.

Informeer uw Nederlandse zorgverzekeraar over uw voorgenomen verhuizing naar het buitenland. Doe dat zodra uw verhuisdatum bekend is.

Uw zorgverzekeraar beëindigt uw bestaande zorgverzekering per de datum van uw verhuizing en stopt de inning van de premie. Vraag zelf uw zorgverzekeraar naar de gevolgen van uw verhuizing voor uw eventuele aanvullende verzekering(en).

Let op

Als u (nog) in Nederland werkt, kunt u uw zorgverzekering niet opzeggen. U kunt zich ook niet aanmelden bij het CAK. Woont u in een verdragsland? Vraag dan voor uw medische zorg in uw woonland een document S1/formulier 106 aan bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.

Schrijf u officieel uit bij uw gemeente zodra uw weet wanneer u gaat verhuizen.

Controleer bij de ambassade of het consulaat van uw nieuwe woonland welke documenten u nodig heeft.

Ga naar Document S1/formulier 121 aanvragen en vul het aanvraagformulier in. Wij handelen uw aanvraag binnen 4 weken af. Als u recht heeft op medische zorg in uw woonland, registreren wij u als verdragsgerechtigde. In dat geval sturen wij u het document S1/formulier 121 toe. Met dit formulier kunt u zich inschrijven bij een lokaal ziekenfonds.

Verdragsbijdrage

Bent u eenmaal bij het CAK geregistreerd als verdragsgerechtigde? Dan laten wij een verdragsbijdrage op uw uitkering of pensioen inhouden. U betaalt deze bijdrage - ook wel Zvw- of buitenlandbijdrage genoemd - voor het recht op medische zorg in uw nieuwe woonland. Het bedrag is vergelijkbaar met de zorgverzekeringspremie die inwoners van uw nieuwe woonland betalen.

Gezinsleden

Verhuizen uw gezinsleden mee en hebben zij zelf geen uitkering, pensioen of werk? Vermeld dan hun namen op uw aanvraagformulier S1/121. Mogelijk kunt u ze 'meeverzekeren'. Voor alle verdragslanden geldt dat het ziekenfonds van het woonland het recht op meeverzekering bepaalt. Voor meeverzekerde gezinsleden van 18 jaar en ouder betaalt u ook een verdragsbijdrage. Voor gezinsleden die geen recht op meeverzekering hebben, moet u zelf een ziektekostenverzekering afsluiten.
Lees meer over meeverzekeren van gezinsleden

Heeft u een document S1/formulier 121 van ons ontvangen? Dan kunt u zich inschrijven bij een ziekenfonds of zorgverzekeraar in uw woonland. Pas na inschrijving kunt u gebruikmaken van medische zorg in uw woonland.

Let op

Verhuist u naar Spanje? Dan heeft u onder meer een NIE-nummer (bewijs dat u EU-burger bent) nodig om u in te schrijven bij een Spaanse zorgverzekeraar. Houd rekening met lange wachttijden. Informeer ver van tevoren bij het Spaanse consulaat welke documenten u nog meer nodig heeft bij emigratie en maak alvast online afspraken.

Op welke zorg heb ik recht?

U en uw meeverzekerde gezinsleden hebben in uw nieuwe woonland recht op medische zorg zoals die daar wettelijk is geregeld. Dat noemen we het woonlandpakket. De dekking van het pakket is gelijk aan de basisverzekering in dat land. U heeft dan dezelfde rechten en plichten als de andere inwoners die in dat land wettelijk verplicht verzekerd zijn. Kent uw woonland bijvoorbeeld eigen bijdragen voor medische zorg, dan gelden die ook voor u. Kosten zoals een eigen bijdrage vergoedt Nederland overigens niet.

Het ziekenfonds in uw woonland kan u meer informatie geven over:

  • de zorg waarop u recht heeft;
  • de eventuele eigen bijdragen;
  • mogelijke aanvullende verzekeringen.

Bent u verhuisd naar een EU/EER-land of naar Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk en bent u daarna tijdelijk in Nederland (bijvoorbeeld voor vakantie of familiebezoek)? Dan hebben u en uw meeverzekerde gezinsleden recht op zorg in Nederland. Het gaat om zorg die in Nederland op grond van de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg vergoed wordt. U heeft hiervoor een European Health Insurance Card (EHIC) nodig. Deze Europese verzekeringskaart kunt u bij ons aanvragen. Wilt u meer informatie over zorg in Nederland, kijk dan op de website van het Zilveren Kruis. U kunt Zilveren Kruis ook bellen: +31 33 445 6870.

Ander verdragsland

Woont u niet in een EU/EER-land of in Zwitserland of in het Verenigd Koninkrijk, dan heeft u bij verblijf in Nederland altijd een aanvullende of een reisverzekering nodig. U heeft buiten uw woonland namelijk geen recht op zorg voor rekening van Nederland. U krijgt ook geen EHIC van het CAK.

Woont u in een EU/EER-land of Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk en gaat u op vakantie naar een EU/EER-land of Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan heeft u recht op noodzakelijke zorg volgens de wetten en regels die daar gelden. U heeft hiervoor een European Health Insurance Card (EHIC) nodig. U kunt de EHIC online bij ons aanvragen.

Wij raden u aan ook altijd een reisverzekering af te sluiten. De EHIC biedt meestal geen 100% dekking. Gaat u op vakantie naar andere landen, dan bent u aangewezen op een aanvullende of reisverzekering.

Ander verdragsland

Woont u niet in een EU/EER-land of in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, dan heeft u tijdens uw vakanties altijd een aanvullende of een reisverzekering nodig. U heeft buiten uw woonland namelijk geen recht op zorg voor rekening van Nederland. U ontvangt ook geen EHIC van het CAK.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.