Ik heb een persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag dat u ontvangt om zelf uw zorg of ondersteuning in te kopen. Hiermee kunt u zelf uw hulp organiseren. Bijvoorbeeld wie u komt helpen, wanneer iemand u komt helpen en wat deze hulp precies inhoudt.

Welk pgb ontvangt u?

Een persoonsgebonden budget (pgb) voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangt u van uw gemeente. Met een pgb voor de Wmo kunt u ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo inkopen. Voor een pgb Wmo betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

  • Dit pgb valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.
  • U regelt een pgb bij uw gemeente.
  • U ontvangt elke maand een factuur van het CAK.
  • Uw eigen bijdrage is nooit hoger dan € 19,00 per maand.

Lees meer over een pgb voor Wmo

Een persoonsgebonden budget (pgb) voor de Wet langdurige zorg (Wlz) ontvangt u van het zorgkantoor. Met een pgb voor de Wlz kunt u zorg uit de Wlz inkopen. Voor een pgb Wlz betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

  • Dit pgb valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
  • Zorg vanuit de Wlz vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
  • U krijgt per maand een factuur van het CAK.
  • Uw eigen bijdrage is in 2021 minimaal € 24,40 en maximaal € 899,80 per maand. In 2020 betaaltde u minimaal € 23,80 en maximaal € 881,60 per maand.

Lees meer over een pgb voor Wlz

Een persoonsgebonden budget (pgb) voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangt u van uw gemeente. Met een pgb voor de Wmo kunt u ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo inkopen of gebruiken voor beschermd wonen. 

Pgb Wmo zonder wooncomponent

Voor een pgb Wmo beschermd wonen zonder een vergoeding van de wooncomponent betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK:

Let op

Vanaf 2020 geldt voor Wmo een vast tarief van € 19,00 per maand. Dit geldt niet voor een persoonsgebonden budget Wmo met een vergoeding van de wooncomponent.

Lees meer over het pgb voor beschermd wonen

U hoeft voor het pgb voor verpleging en verzorging geen eigen bijdrage aan het CAK te betalen. Deze zorg wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering.

Heeft u vragen over uw pgb voor verpleging en verzorging? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.