Ik heb een pgb voor beschermd wonen

Een persoonsgebonden budget (pgb) voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ontvangt u van uw gemeente. Met een pgb voor de Wmo kunt u ondersteuning, hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wmo inkopen of gebruiken voor beschermd wonen. 

Pgb Wmo zonder wooncomponent

Voor een pgb Wmo beschermd wonen zonder een vergoeding van de wooncomponent betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK:

Let op

In 2020 geldt voor Wmo een vast tarief van € 19,00 per maand. Dit geldt niet voor een persoonsgebonden budget Wmo met een vergoeding van de wooncomponent.

Pgb Wmo met wooncomponent

Had u in 2019 een pgb Wmo met een vergoeding van de wooncomponent? Dan is dit belangrijk voor u om te weten:

De eigen bijdrage op basis van uw inkomen en/of vermogen

 • In 2019 betaalde u een vast tarief van maximaal €17,50 per vier weken. In 2020 is de eigen bijdrage voor het pgb Wmo met een vergoeding van de wooncomponent afhankelijk van uw inkomen of vermogen.  

Eerst lage eigen bijdrage, dan hoge eigen bijdrage

 • U betaalt in 2020 voor de eerste 4 maanden een lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u de hoge eigen bijdrage. Met onze rekenhulp kunt u de hoogte van de eigen bijdrage berekenen. Kies in de rekenhulp voor de optie 'Zorg in een instelling'.

U ontvangt de factuur achteraf

 • U ontvangt in het begin van 2020 nog twee facturen voor zorg uit 2019. Dit komt omdat de factuur achteraf wordt gestuurd. Deze facturen zijn maximaal € 17,50 per periode.
 • Daarna ontvangt u de factuur voor januari, februari en maart 2020. Houd hier dus rekening mee! Bijvoorbeeld door alvast een bedrag te reserveren.

Ik heb in 2020 voor het eerst een pgb Wmo

Zo werkt het:

 1. Uw gemeente en u besluiten dat u ondersteuning vanuit de Wmo nodig heeft.
 2. U kiest ervoor deze ondersteuning zelf te regelen met een pgb.
 3. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) regelt de betalingen aan uw hulpverleners.
 4. De gemeente stuurt de gegevens van uw pgb naar het CAK. 
 5. Het CAK stelt uw eigen bijdrage vast met uw gegevens.
 6. U krijgt een brief (de 'beschikking') van het CAK waarin het bedrag staat dat u maximaal per maand moet betalen.
 7. U krijgt daarna elke maand een factuur van het CAK voor uw eigen bijdrage. 

Let op

GGZ Wonen: toegang tot de Wlz vanaf 2021

Vanaf 2021 krijgen GGZ-cliënten die blijvend toezicht of 24 uur per dag intensieve zorg nodig hebben, toegang tot de Wet Langdurige zorg (Wlz).

Bekijk de factsheet 'GGZ Wonen en de eigen bijdrage' (06-05-2020, pdf 34 kB) om te weten wat dit mogelijk voor u betekent.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.