Ik werk in Nederland en woon in het buitenland

Doordat u in Nederland werkt, bent u verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent dan verplicht om een Nederlandse zorgverzekering te hebben. Uw gezinsleden kunt u mogelijk meeverzekeren als u in een verdragsland woont. U betaalt voor hen een verdragsbijdrage aan het CAK.

Tip

Bekijk of uw woonland een verdragsland is of niet bij Wat is een verdragland?

Wat is uw situatie?

Woont u in een land waarmee Nederland geen verdrag heeft gesloten? Dan moet u in dat land zelf een zorgverzekering voor uw gezinsleden afsluiten. Dit geldt ook voor de ‘Nederlandse Antillen’ (Caribisch deel van het Koninkrijk en de BES-eilanden) en Suriname.

Woont u in een land waarmee Nederland een verdrag heeft? Dan heeft u in dat land recht op medische zorg volgens de regels die daar gelden. Uw gezinsleden kunt u mogelijk 'meeverzekeren'. Het ziekenfonds in uw woonland bepaalt dat. U betaalt dan voor uw gezinsleden een verdragsbijdrage aan het CAK. Lees hieronder wat u moet doen.

Welke stappen moet ik zetten?

Meld bij uw Nederlandse zorgverzekeraar dat u in een ander (verdrags)land woont. Vraag om een formulier waarmee u zich kunt inschrijven bij de zorgverzekeraar of het ziekenfonds in uw woonland. Woont u in een EU/EER-land, Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan is dat een formulier S1. Voor de overige verdragslanden heeft u een formulier 106 nodig. Met die inschrijving heeft u in uw woonland recht op medische zorg volgens de regels die daar gelden. We noemen dat het woonlandpakket.

Meld uw gezinsleden aan bij het ziekenfonds in uw woonland. Als uw gezinsleden inderdaad meeverzekerd kunnen zijn, stuurt het ziekenfonds in uw woonland daarvan bericht aan het CAK. Wij registreren uw gezinsleden dan als meeverzekerde verdragsgerechtigden. De kosten van de medische zorg verrekent uw woonland met Nederland.

Voor ieder meeverzekerd gezinslid van 18 jaar en ouder betaalt u een verdragsbijdrage aan het CAK. Die bijdrage is te vergelijken met de premie voor een zorgverzekering. Wij sturen u hiervoor jaarlijks een factuur. Na afloop van het kalenderjaar ontvangt u een jaarafrekening.

Wijzigt er iets in de samenstelling of situatie van uw gezin? Meld dit dan zo snel mogelijk. U geeft een wijziging in ieder geval door aan het ziekenfonds in uw woonland én aan het CAK. Deze wijzigingen kunnen namelijk van invloed zijn op de hoogte van de verdragsbijdrage die u moet betalen. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

  • dat u meer of minder meeverzekerden heeft;
  • dat een gezinslid gaat werken;
  • dat u of een gezinslid gaat verhuizen.

Wijzigingen kunt u aan het CAK doorgeven via het Formulier wijziging adres- en persoonsgegevens verdragsgerechtigden (22-12-2020, pdf, 532 kB).

Op welke zorg hebben mijn gezinsleden recht?

Uw gezinsleden hebben in uw nieuwe woonland recht op medische zorg zoals die daar wettelijk is geregeld. Dat noemen we het woonlandpakket. De dekking van het pakket is gelijk aan de basisverzekering in dat land. Zij hebben dezelfde rechten en plichten als de andere inwoners die in dat land wettelijk verplicht verzekerd zijn. Kent uw woonland bijvoorbeeld eigen bijdragen voor medische zorg, dan gelden die ook voor hen. Kosten zoals een eigen bijdrage vergoedt Nederland overigens niet.

Het ziekenfonds in uw woonland kan u meer informatie geven over:

  • de zorg waarop zij recht hebben;
  • de eventuele eigen bijdragen;
  • mogelijke aanvullende verzekeringen.

Wonen uw gezinsleden in een EU/EER-land of in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, dan hebben zij ook recht op medische zorg in Nederland. Voor deze zorg in Nederland kunnen uw gezinsleden de EHIC (European Health Insurance Card) gebruiken. Meer informatie over de zorg in Nederland vindt u op de website van het Zilveren Kruis.

Als uw gezinsleden gebruikmaken van de medische zorg in Nederland, verrekent Zilveren Kruis de gemaakte kosten direct met de arts of zorginstelling in Nederland. Er bestaat alleen recht op zorg die in de Nederlandse zorgverzekeringen (Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg) is opgenomen.

Ander verdragsland

Wonen uw gezinsleden niet in een EU/EER-land of in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, dan hebben zij bij verblijf in Nederland altijd een aanvullende of een reisverzekering nodig. Zij hebben buiten hun woonland namelijk geen recht op zorg voor rekening van Nederland. Zij krijgen ook geen EHIC van het CAK.

Woont u in een EU/EER-land of Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk en gaat u op vakantie naar een ander EU/EER-land of Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk? Dan hebben uw gezinsleden recht op noodzakelijke zorg volgens de wetten en regels die daar gelden. Zij hebben hiervoor een European Health Insurance Card (EHIC) nodig. Zij kunnen de EHIC online bij ons aanvragen.

Wij raden aan ook altijd een reisverzekering af te sluiten. De EHIC biedt meestal geen 100% dekking. Gaan uw gezinsleden op vakantie naar andere landen, dan zijn zij aangewezen op een aanvullende of reisverzekering.

Ander verdragsland

Wonen uw gezinsleden niet in een EU/EER-land of in Zwitserland of het Verenigd Koninkrijk, dan hebben zij tijdens vakanties altijd een aanvullende of een reisverzekering nodig. Zij hebben buiten uw woonland namelijk geen recht op zorg voor rekening van Nederland. Zij krijgen ook geen EHIC van het CAK.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.