Ik wil voor een medische behandeling naar Nederland

U woont in het buitenland en bent als verdragsgerechtigde geregistreerd bij het CAK. En u wilt naar Nederland komen voor een medische behandeling. Dat kan. U heeft daar geen toestemming voor nodig. Wel gelden de Nederlandse regels.

Welke stappen moet ik zetten?

Zorg dat u een European Health Insurance Card (EHIC) heeft. Deze Europese zorgverzekeringskaart kunt u kosteloos online bij ons aanvragen. De EHIC laat u zien aan de zorgverlener in Nederland. U hoeft de kosten van uw behandeling dan niet voor te schieten. De zorgverlener stuurt de rekening naar het Zilveren Kruis. Dat is de zorgverzekeraar die in Nederland de zorgkosten voor verdragsgerechtigden regelt.

Geldt voor uw behandeling een eigen bijdrage? Dan moet u die wel zelf betalen.

Een overzicht van de meest voorkomende behandelingen vindt u op de website van het Zilveren Kruis. U kunt hier ook lezen of u een eigen bijdrage moet betalen.

Langdurige zorg

Heeft u de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig? Dan heeft u mogelijk recht op langdurige zorg. Voor die zorg hebt u een zogenoemd indicatiebesluit nodig. Dat vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ.nl). U kunt dat al doen voordat u naar Nederland komt. U ontvangt binnen 6 weken bericht van het CIZ.

Let op

Maakt u gebruik van langdurige zorg? En verblijft u lange tijd in een Nederlandse instelling? Dan wordt u weer woonachtig in Nederland. In dat geval valt u niet langer onder het verdragsrecht.

U bent vrij in de keuze van een zorgverlener. Zilveren Kruis vergoedt uw zorg op basis van landelijk vastgestelde tarieven of marktconforme tarieven. Meestal dekken die de kosten van behandelingen. Wilt u zeker weten of uw behandelkosten volledig worden vergoed? Neem dan contact op met Zilveren Kruis via gbr@zilverenkruis.nl of +31 (0) 33 445 68 70.

Weet u nog niet wie u gaat behandelen (welke arts, welk ziekenhuis of andere zorgverlener)? U kunt een zorgverlener kiezen via KiesBeter (Zorginzicht.nl). Hier vindt u zorgverleners waarover kwaliteitsinformatie beschikbaar is.

Heeft u een verwijsbrief nodig? Regel in uw woonland een verwijsbrief in het Nederlands of in het Engels. U vraagt die aan uw huisarts of uw behandelaar daar. Bent u al in Nederland? Bezoek dan eerst een Nederlandse huisarts. Deze huisarts kan u een verwijsbrief geven.

Neem bij het eerste bezoek uw EHIC mee. Heeft u een verwijsbrief? Dan levert u die in bij uw zorgverlener.

Welke zorg krijg ik vergoed?

U heeft recht op vergoeding als de behandeling valt binnen het Nederlandse basispakket of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Langdurige zorg

Heeft u de hele dag intensieve zorg en toezicht nodig? Dan heeft u mogelijk recht op langdurige zorg. Voor die zorg hebt u een zogenoemd indicatiebesluit nodig. Dat vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ.nl). U kunt dat al doen voordat u naar Nederland komt.

Het CIZ onderzoekt of u zorg vanuit de Wlz kunt krijgen. Ook bepaalt het CIZ wat voor soort zorg en hoeveel. U ontvangt binnen 6 weken bericht van het CIZ. Bent u het niet eens met dat besluit? Dan kunt u bij het CIZ bezwaar maken.

Let op

Maakt u gebruik van langdurige zorg? En verblijft u lange tijd in een Nederlandse instelling? Dan wordt u weer woonachtig in Nederland. In dat geval valt u niet langer onder het verdragsrecht.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.