Ik woon of logeer in een instelling voor beschermd wonen

Beschermd wonen houdt in: verblijf in een instelling voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Beschermd wonen valt onder Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor beschermd wonen betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

  • Dit valt in 2020 onder de Wet maatschappelijke ondersteuning.
  • U regelt beschermd wonen bij uw gemeente.
  • U ontvangt per maand een factuur van het CAK.
  • Uw eigen bijdrage is in 2020 minimaal € 0 per maand en maximaal € 2.419,40 per maand. In 2019 betaalde u maximaal € 2.364,80 per maand.

Hoe werkt het?

  1. Uw gemeente en u besluiten dat u beschermd wonen nodig heeft.
  2. U ontvangt deze zorg in een instelling voor beschermd wonen.
  3. Uw gemeente geeft uw gegevens aan het CAK door.
  4. Het CAK stelt uw eigen bijdrage vast met uw gegevens.
  5. Het CAK stuurt u een brief (de ‘beschikking’) waarin de hoogte van uw eigen bijdrage staat.
  6. Het CAK stuurt u daarna elke maand een factuur voor uw eigen bijdrage.

Verandering beschermd wonen per 1 januari 2020

In 2020 is de berekening voor het persoonsgebonden budget met een vergoeding van de wooncomponent hetzelfde als bij beschermd wonen in een instelling. In 2019 was de eigen bijdrage nog maximaal €17,50 per 4 weken.

Let op

Vanaf 2021 wordt de Wlz voor mensen met een psychische stoornis uitgebreid. Hiervoor zijn een vijftal zorgprofielen met de verzamelnaam GGZ wonen ontwikkeld.

Ontvangt u in 2020 een indicatiebesluit van het CIZ met bijvoorbeeld het zorgprofiel GGZ wonen met intensieve begeleiding en verzorging? Dan betaalt u vanaf 2021 een eigen bijdrage Wlz op basis van uw inkomen en/of vermogen.

Wilt u alvast berekenen wat uw eigen bijdrage wordt? Met onze rekenhulp kunt u de hoogte van de eigen bijdrage berekenen. Kies voor de optie Zorg in een instelling.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.