Ik woon in een zorginstelling, zoals een verpleeghuis of een instelling voor gehandicapten

Verblijf in een zorginstelling is mogelijk als u blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig heeft. Deze zorg valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voorbeelden van Wlz-instellingen zijn:

 • Een verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • Een gezinsvervangend tehuis of instelling voor gehandicapten.
 • GGZ-instelling voor verblijf en behandeling.

Voor verblijf in een instelling betaalt u een eigen bijdrage aan het CAK.

 • Dit valt onder de Wet langdurige zorg.
 • Zorg vanuit de Wlz vraagt u aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ).
 • U ontvangt per maand een factuur van het CAK.
 • Uw eigen bijdrage is in 2022 minimaal € 0 per maand en maximaal € 2.506,00 per maand. In 2021 betaalde u maximaal € 2.469,20 per maand.

Hoe werkt het?

 1. Het CIZ besluit dat u zorg nodig heeft uit de Wlz.
 2. U ontvangt deze zorg in een zorginstelling.
 3. Het zorgkantoor stuurt de gegevens van uw zorg naar het CAK.
 4. Het CAK stelt uw eigen bijdrage vast met uw gegevens.
 5. Het CAK stuurt u een brief (de ‘beschikking’) waarin de hoogte van uw eigen bijdrage staat.
 6. Het CAK stuurt u daarna elke maand een factuur voor uw eigen bijdrage.

Wonen in een GGZ-instelling

Verblijft u in een GGZ-instelling? Dan valt de eerste 3 jaar (1.095 dagen) onder uw zorgverzekering. U hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen aan het CAK.

Verblijft u langer dan 3 jaar in een GGZ-instelling? Dan krijgt u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf dat moment gaat u wel een eigen bijdrage betalen aan het CAK.

Lees meer over wonen in een GGZ-instelling

Tip

Gaat u binnenkort weer zelfstandig wonen en betaalt u nu de hoge eigen bijdrage? Dan geldt voor u mogelijk de 'Regeling terugkeer naar zelfstandig wonen'. U betaalt dan de laatste 4 maanden de lage eigen bijdrage. Vraag uw behandelend arts of zorgkantoor om meer informatie. Doe dit uiterlijk 4 maanden voordat u verhuist.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.