Schrijven

Stuur uw brief naar ons antwoordnummer. Een postzegel is niet nodig.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet langdurige zorg (Wlz)

Medicijnen mee op reis

 

Regeling wanbetalers

CAK
Antwoordnummer 91036
2509 VC Den Haag

 

Regeling onverzekerden

CAK
Antwoordnummer 91034
2509 VC Den Haag

 

Regeling gemoedsbezwaarden

CAK
Antwoordnummer 91037
2509 VC Den Haag

 

Zorgverzekering en buitenland (verdragsgerechtigden)

CAK
Antwoordnummer 91041
2509 VC Den Haag

 

Regeling onverzekerbare vreemdelingen

CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB Den Haag

 

Aangetekende brief

Stuur uw brief naar onze postbus. Voor alle regelingen is dit:

CAK
Postbus 84030
2508 AA Den Haag

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.
Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy