Digitale inclusie

De overheid en de maatschappij digitaliseren snel, terwijl 4 miljoen Nederlanders niet digitaal vaardig zijn. Een toeslag of DigiD aanvragen is voor hen bijvoorbeeld erg lastig. Het CAK werkt samen met andere publieke dienstverleners en de Koninklijke Bibliotheek (KB) aan het programma Digitale Inclusie, om zaken regelen met de (digitale) overheid voor iedereen toegankelijk te maken.

Het CAK werkt intensief samen met de Belastingdienst, Marcel PelicaanCBR, CIZ, CJIB, DUO, UWV en SVB. Sinds begin 2018 werken zij met de Koninklijke Bibliotheek en lokale bibliotheken samen aan het programma Digitale Inclusie. Marcel Pellicaan, strategisch adviseur bij het CAK en programmamanager Digitale Inclusie: “De maatschappij digitaliseert, terwijl aan de andere kant veel overheidsloketten sluiten." 

"Er zijn dus minder fysieke plekken waar mensen terechtkunnen met vragen aan de overheid. Veel burgers zijn niet digitaal vaardig genoeg om hun weg te vinden op het internet. Het CAK en andere publieke dienstverleners voelen zich maatschappelijk verantwoordelijk om daar een steentje aan bij te dragen.”

Hulp en ondersteuning

De samenwerking met bibliotheken was een logische keuze. “Bibliotheken staan dicht bij de mensen en vormen nu al een brug naar burgers, bijvoorbeeld met spreekuren over de aangifte voor de inkomstenbelasting. Die ondersteunende rol willen we verder benutten,” legt Marcel uit.

In de bibliotheken kunnen mensen digicursussen volgen en vragen stellen bij het nieuwe Informatiepunt Digitale Overheid. Daarmee willen de samenwerkende partijen burgers helpen en ondersteunen. Marcel: “De cursussen Klik&Tik en Digisterker zijn al enige tijd beschikbaar in de bibliotheek."

"Dit jaar zijn deze uitgebreid met organisaties die nog niet opgenomen waren in het cursusmateriaal. Vijftien kopgroepbibliotheken, verspreid over het land, zijn gestart met het Informatiepunt Digitale Overheid. Dit informatiepunt is een menselijke Google variant, waar je dus met je vraag aan de overheid wordt doorverwezen naar het juiste adres.”

Digitale inclusie

 

 

 

"Mensen komen soms wanhopig binnen, maar verlaten de cursus zelfverzekerd. Dat is waar we het voor doen. "

 

 

 

 

Opening Informatiepunt Digitale Overheid

In Venlo is op 1 juli 2019 het eerste Informatiepunt Digitale Overheid feestelijk geopend door Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Iedereen moet mee kunnen doen in de (digitale) samenleving. 

Ook de mensen die extra hulp nodig hebben. Met de start van deze Informatiepunten Digitale Overheid kunnen we mensen praktisch hulp bieden bij digitaal contact met de overheid én hen stimuleren in het leren van digitale vaardigheden. Ik ben blij dat wij vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit initiatief van het CAK en acht andere publieke dienstverleners in samenwerking met de KB financieel mogelijk kunnen maken.”

Ook Monique Kromhout, coördinator Digitaalhuis en specialist laaggeletterdheid bij Bibliotheek Katwijk, ziet de noodzaak van het informatiepunt. “Juist de mensen die niet zo digivaardig zijn, hebben het nodig. Denk aan vragen over zorg, toeslagen, AOW of het maken van een cv op werk.nl.”

Monique geeft al enige tijd les in digitale vaardigheid. Ze ziet dat Monique Kromhoutmensen soms wanhopig binnenkomen en uiteindelijk zelfverzekerd de cursus afsluiten. “Ik denk vaak terug aan de groep vrouwen met een Somalische achtergrond die meer van computers wilden weten. Ze waren fanatiek als leeuwinnen."

"Inmiddels zie ik ze wekelijks in de bibliotheek om zowel hun digitale- als taalvaardigheid te verbeteren.” Het gebrek aan digitale vaardigheden vormt dan ook vaak het startpunt om andere vaardigheden, zoals rekenen en schrijven, te verbeteren.

 

“Juist de mensen die niet zo digivaardig zijn, hebben dit informatiepunt nodig.”

 

Bereikbaar

Wie denkt dat de 4 miljoen niet digitaal vaardige mensen alleen ouderen zijn, heeft het mis. Het betreft ook lichamelijk en verstandelijk beperkten, chronisch zieken, dak- en thuislozen, mensen uit achterstandswijken, mensen met een migratieachtergrond én jongeren.

Marcel: “Jong zijn biedt geen garantie op weten hoe je overheidszaken digitaal moet regelen. Jongeren kunnen goed overweg met sociale media, maar zijn niet altijd goed thuis in overheidswebsites.”

Bestuurder en CFO van het CAK, Arron Bell, benadrukt dat het CAK er voor álle burgers wil zijn. “Ook burgers die niet digitaal vaardig zijn. Of mensen in kwetsbare situaties die moeite hebben hun zaken digitaal te regelen met de overheid, omdat ze simpelweg door de bomen even het bos niet meer zien of omdat het te ingewikkeld is."

"Het CAK biedt deze groep persoonlijke dienstverlening aan de telefoon. Ik ben blij dat het CAK met het Informatiepunt Digitale Overheid een extra stap kan zetten in de dienstverlening aan onze klanten.”

Het is belangrijk dat de bibliotheken goed bereikbaar zijn, zodat de dienstverlening voor iedereen toegankelijk is. “In Nederland zijn 150 bibliotheken met 800 vestigingen. Het is de bedoeling dat er in 2021 in al deze bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid is."

"Een mooi voorbeeld van hoe dichtbij de bieb kan komen, is de Bibliobus die door Zeeland rijdt. Daar komt de informatie dus letterlijk tot aan de deur. Een ander goed initiatief is ‘Ouderen in de wijk’ in Rotterdam, waar buurthuizen samenwerken met de bibliotheek,” zegt Marcel.

In eigen huis

Het CAK zet ook in eigen huis in op hulp aan minder digitaal vaardige mensen. Marcel: “We hebben een tool die aan de hand van postcodes de dichtstbijzijnde bibliotheek met cursusaanbod weergeeft. Als de klant dat wil, belt de bibliotheek hen op het moment dat de cursus gaat starten.” Daarnaast blijft het CAK kritisch kijken naar een klantvriendelijke en begrijpelijke eigen website.

 

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.