Cijfers, taken en regelingen

Een overzicht van onze taken in cijfers: 

Wet maatschappelijke ondersteuningNatuur en omgeving

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het CAK stelt de eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo vast, int deze en draagt de bijdragen af aan gemeenten. 

Lees meer over de Wmo 

Wet langdurige zorgNatuur en omgeving

De Wet langdurige zorg is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Het CAK stelt de eigen bijdrage vast voor langdurige zorg vanuit de Wlz, int deze en draagt de bijdragen af aan zorginstellingen. 

Lees meer over de Wet langdurige zorg

Regeling wanbetalers Op het werk

Mensen die zes maanden of langer geen premie voor de zorgverzekering betalen, worden door de zorgverzekeraar bij het CAK aangemeld voor de regeling wanbetalers. Vanaf dan betaalt de klant maandelijks een bestuursrechtelijke premie. Deze premie is hoger dan de ‘gebruikelijke’ nominale premie en wordt ingehouden op het inkomen of ge├»nd door het CJIB. 

Lees meer over de regeling wanbetalers

Regeling onverzekerdenOp het werk

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een Nederlandse zorgverzekering hebben. Als iemand die niet heeft, is hij of zij onverzekerd. Het CAK waarschuwt onverzekerden dat zij een zorgverzekering moeten nemen. Doen zij dat niet, dan sluit het CAK een verzekering voor hen af. In dat geval laat het CAK de premie inhouden.

Lees meer over de regeling onverzekerden

Regeling gemoedsbezwaarden Op het werk

Mensen die vanwege hun levensovertuiging niet verzekerd willen zijn voor zorgkosten, moeten zich bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten registreren als gemoedsbezwaarde. Gemoedsbezwaarden betalen een bijdragevervangende belasting. Deze belasting wordt bijgeschreven op een rekening die het CAK voor hen beheert. 

Lees meer over de regeling gemoedbezwaarden

Regeling onverzekerbare vreemdelingenOp het werk

Zorgverleners van vreemdelingen zonder verblijfsvergunning (onverzekerbare vreemdelingen) kunnen in bepaalde gevallen bij het CAK een bijdrage aanvragen voor de kosten van medische zorg die zij aan hen hebben verleend. 

Lees meer over op de regeling onverzekerbare vreemdelingen

SubsidieregelingOp het werk zorg aan onverzekerden

Per 1 maart 2017 kunnen zorgverleners kosten voor geleverde zorg aan onverzekerde personen declareren. Dit valt onder de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden. Het CAK toetst de subsidieaanvragen en betaalt de zorgverleners uit. De GGD en gemeente zetten zich in om verdere hulp te bieden aan de onverzekerde.

Lees meer over op de subsidieregeling

Zorgverzekering en buitenland Op het werk

Mensen die emigreren naar een verdragsland hebben daar recht op medische zorg. Hiervoor betalen zij een verdragsbijdrage aan het CAK. Ook registreert het CAK gezinsleden die zijn meeverzekerd met iemand die in het buitenland woont, maar in Nederland werkt. Daarnaast draagt het CAK zorg voor de internationale verrekening van zorgkosten. 

Lees meer over zorgverzekering en buitenland

Medicijnen mee op reis Op het werk

In veel landen is het bezit van verdovende middelen verboden. Ook als het is voorgeschreven door een arts. Willen reizigers medicijnen die onder de Opiumwet vallen meenemen naar het buitenland? Dan hebben zij hiervoor een verklaring nodig. Is de verklaring goed ingevuld, ondertekend en bestempeld door een arts? Dan keurt het CAK deze goed.

Lees meer over medicijnen mee op reis

Regelhulp Op het werk

Regelhulp.nl is een landelijke wegwijzer van de Rijksoverheid die aan de hand van vragen van gebruikers doorverwijst naar de juiste instantie. Het CAK beheert Regelhulp.nl namens het ministerie van VWS. Samen met gemeenten en andere partners maakt het CAK het mogelijk dat iedereen altijd het antwoord vindt op zijn zorgvraag.

Lees meer over Regelhulp.nl

 

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.