Samen het gezicht van de overheid

Mensen moeten eenvoudig en met gemak zaken kunnen regelen bij de overheid. Samen met andere overheidsorganisaties werkt het CAK daarom aan duidelijke en klantgerichte overheidsdienstverlening.

Mensen die zaken moeten doen met de overheid, krijgen vanuit hun situatie vaak te maken met verschillende loketten, wetten en regels. Wanbetalers krijgen bijvoorbeeld naast het CAK te maken met het CJIB, deurwaarders en de zorgverzekeraar. Zaken regelen met de overheid kan dan complex zijn. Daar komt bij dat stress en armoede een negatief effect hebben op de zelfredzaamheid van mensen.

Het CAK wil graag bijdragen aan het bieden van overzicht en inzicht. Mensen moeten eenvoudig en met gemak zaken kunnen regelen bij de overheid. Samen met andere overheidsorganisaties werken we daarom aan duidelijke en klantgerichte overheidsdienstverlening.

Manifestgroep

In de Manifestgroep werkt het CAK samen met een aantal uitvoeringsorganisaties (onder meer Belastingdienst, UWV, DUO, CIZ, CJIB, CBR en SVB) om de dienstverlening aan burgers te verbeteren. Bijvoorbeeld op het gebied van digitaal zaken doen met de overheid.

In 2019 heeft de Manifestgroep samen met de Koninklijke Bibliotheek 15 Informatiepunten Digitale Overheid geopend. Daar kunnen mensen met vragen terecht over de digitale overheid. Ook kunnen zij in alle bibliotheken computercursussen volgen. Zo zorgen we ervoor dat mensen die niet-digitaalvaardig zijn mee kunnen komen én voorkomen we dat deze mensen worden uitgesloten.

Rijksbrede benchmarkgroep

In de Rijksbrede Benchmark Groep deelt het CAK kennis en inzichten met 42 andere landelijk opererende dienstverlenende organisaties. De aangesloten organisaties streven naar continue verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger. De focus ligt daarbij op onderzoek, het samen beter doen en verbinden. Door het vergelijken van prestaties en het delen van kennis werken deze organisaties samen aan het gezicht van de overheid.

Lees ook

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.