Het CAK neemt een aantal taken over van Zorginstituut Nederland

Vanaf 1 januari 2017 neemt het CAK een aantal taken over van Zorginstituut Nederland. Het gaat om regelingen voor klanten die anders buiten het Nederlandse zorgstelsel vallen: de regeling wanbetalers, de regeling onverzekerden, de regeling gemoedsbezwaarden, de regeling onverzekerbare vreemdelingen en de buitenlandregeling.

Duidelijkheid voor de burger

De overheid wil de uitvoering van regelingen op het gebied van de gezondheidszorg zoveel mogelijk onderbrengen bij één organisatie. Dat is duidelijker voor de burger en beter voor de kwaliteit van de uitvoering. Bovendien kan het Zorginstituut, door de regelingen bij het CAK onder te brengen, zich verder ontwikkelen tot kennis- en kwaliteitsinstituut.

Het Zorginstituut en het CAK werken nauw samen om de overdracht zo goed mogelijk te laten verlopen. Niet alleen de computersystemen en de gegevens die nodig zijn om de regelingen uit te voeren, gaan over naar het CAK. Ook de medewerkers van Zorginstituut die de regelingen nu uitvoeren, verhuizen op 1 januari 2017 met hun werk mee naar het CAK. Zo blijft een goede uitvoering van de regelingen voor klanten gewaarborgd.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.