Verlaging eigen bijdrage in 2017

Het kabinet heeft een aantal besluiten genomen om de zorgkosten in 2017 voor u als burger te verlagen.

Wat verandert er in 2017?

Eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) lager

Vanaf 1 januari 2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wmo omlaag. Dit betekent dat iedereen iets minder eigen bijdrage gaat betalen.

Ook gaat het minimale bedrag dat u aan eigen bijdrage betaalt omlaag. In 2016 is het minimale bedrag € 19,40 voor alleenstaanden en € 27,80 voor een huishouden. De bedragen in 2017 zijn afhankelijk van uw situatie:

  • Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50.
  • Meerpersoonshuishoudens  boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50.

Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen.

Wilt u hierover meer weten? Lees dan de Kamerbrief over de maatregel tegemoetkoming eenverdienerhuishoudens met een chronisch zieke partner.

Eigen bijdrage modulair pakket Wet langdurige zorg (Wlz) verandert

Heeft u een modulair pakket thuis? En ontvangt u maximaal 20 uur zorg per maand? Dan gaat u mogelijk minder eigen bijdrage betalen. Het minimale bedrag aan eigen bijdrage is vastgesteld op € 23,- per maand.

Wat gaat u in 2017 betalen?

U kunt een berekening maken met de Eigen bijdrage rekenhulp. Hiermee kunt u berekenen wat u in 2017 aan eigen bijdrage gaat betalen.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.
Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy