Verlaging eigen bijdrage in 2017

Het kabinet heeft een aantal besluiten genomen om de zorgkosten in 2017 te verlagen. Wij zetten de veranderingen voor u op een rij.

Wat verandert er in 2017?

Eigen bijdrage voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) lager

Vanaf 1 januari 2017 verandert de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo. Dit betekent dat bijna iedereen minder eigen bijdrage gaat betalen.

Het minimale bedrag dat u aan eigen bijdrage betaalt gaat omlaag. In 2016 is het minimale bedrag € 19,40 voor alleenstaanden en € 27,80 voor een (meerpersoons)huishouden. De bedragen in 2017 zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

  • Alleenstaanden betalen minimaal € 17,50.
  • Meerpersoonshuishoudens  boven de AOW-gerechtigde leeftijd betalen minimaal € 17,50.
  • Meerpersoonshuishoudens onder de AOW-gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te betalen.

U betaalt het minimale bedrag als uw bijdrageplichtige inkomen niet hoger is dan de inkomensgrens. Uw bijdrageplichtige inkomen is uw verzamelinkomen over 2015 en 8% van uw grondslag sparen en beleggen. In 2017 zijn de inkomensgrenzen:

  • Alleenstaand, niet AOW-gerechtigd, € 22.632,-

  • Alleenstaand, AOW-gerechtigd, € 17.033,-

  • Gehuwd, niet AOW-gerechtigd, € 35.000,-

  • Gehuwd, AOW-gerechtigd, € 23.525,-

Is uw bijdrageplichtige inkomen hoger dan de inkomensgrens? Dan tellen wij 12,5% van dit inkomen boven de grens op bij uw maximale periodebijdrage. Ook dit percentage is lager geworden. In 2016 was dit percentage 15%.

Eigen bijdrage modulair pakket Wet langdurige zorg (Wlz) verandert

Heeft u een modulair pakket thuis? En ontvangt u maximaal 20 uur zorg per maand? Dan gaat u mogelijk minder eigen bijdrage betalen. U betaalt dan  € 23,- per maand.

Wat gaat u in 2017 betalen?

Uw gemeente kan de eigen bijdrage nog verder voor u verlagen. U kunt een berekening maken met de Eigen bijdrage rekenhulp. Hiermee kunt u berekenen wat u in 2017 aan eigen bijdrage gaat betalen.

Wilt u hierover meer weten?

Lees dan de Kamerbrief over de maatregel tegemoetkoming eenverdienerhuishoudens met een chronisch zieke partner.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.