Nieuwe premie regelingen wanbetalers en onverzekerden in 2018

Ieder jaar worden de bestuursrechtelijke premies van de regelingen wanbetalers en onverzekerden opnieuw vastgesteld. Dat geldt ook voor de bestuurlijke boete van de regeling onverzekerden. Heeft u met een van deze regelingen te maken? Dan informeert het CAK u deze maand per brief over de nieuwe bedragen.

Regeling wanbetalers 

Per 1 januari 2018 wordt het premiebedrag Zorgverzekeringswet voor wanbetalers € 136,67 per maand (was in 2017: € 134,38).

Het CAK int deze premie bij mensen die zijn aangemeld voor de regeling wanbetalers. Dat gebeurt als verzekerden een achterstand hebben in hun premiebetaling. Zorgverzekeraars mogen die verzekerden dan aanmelden bij het CAK.

Regeling onverzekerden 

Het premiebedrag Zorgverzekeringswet wordt per 1 januari 2018 € 128,83 per maand (was in 2017: € 127,50). De bestuurlijke boete in de regeling onverzekerden is in 2018 € 386,49 (was in 2017: € 382,50). 

Het CAK int deze premie bij mensen voor wie het CAK een zorgverzekering heeft afgesloten. Volgens de wet moet iedereen in Nederland een zorgverzekering hebben. Als mensen die zelf niet hebben afgesloten, krijgen ze een waarschuwing en eventueel een boete. Na twee boetes zorgt het CAK ervoor dat deze onverzekerden een zorgverzekering hebben.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.