Regeerakkoord: veranderingen eigen bijdrage en eigen risico

Dinsdag 10 oktober 2017 heeft Rutte III het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. Het nieuwe kabinet heeft een aantal plannen om de zorg en ondersteuning te veranderen. Voor de meeste veranderingen zijn aanpassingen van de wet nodig. Zodra één van deze plannen definitief is, leest u dit op onze website.

Voornemens Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Iedereen betaalt een vaste eigen bijdrage voor Wmo: € 17,50 per 4 weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen, vermogen en het gebruik.

  Voornemen is om dit per 1 januari 2019 te veranderen.

 • Bij de eigen bijdrage voor beschermd wonen telt vermogen minder zwaar mee. De vermogensbijtelling verandert van 8% naar 4%. Heeft u vermogen zoals spaargeld? Dan betaalt u dus mogelijk minder eigen bijdrage.

  Voornemen is om dit per 1 januari 2019 te veranderen.

Voornemens Wet langdurige zorg (Wlz)

 • Bij de eigen bijdrage voor de Wlz telt vermogen minder zwaar mee. De vermogensbijtelling verandert van 8% naar 4%. Heeft u vermogen zoals spaargeld? Dan betaalt u dus mogelijk minder eigen bijdrage.

  Voornemen is om dit per 1 januari 2019 te veranderen.

 • Klanten die voor het eerst naar een Wlz-instelling verhuizen, gaan eerder de hoge eigen bijdrage betalen. Nu is dat na 6 maanden. Straks wordt dat na 4 maanden.

  Voornemen is om dit per 1 januari 2019 te veranderen.

 • Er komt een aanpassing in de berekening van de lage eigen bijdrage. Hierdoor wordt de lage eigen bijdrage voor veel klanten lager.

  Voornemen is om dit per 1 januari 2018 te veranderen.

Eigen risico van zorgverzekeraars

 • Bent u afgemeld als wanbetaler? Het eigen risico van zorgverzekeraars blijft € 385,-. Dit blijft zo tot 2021. Dit plan is definitief.

Wat betekent dit voor mij?

Deze veranderingen worden de komende tijd uitgewerkt. De gevolgen ervan kunnen daardoor nog veranderen. Pas nadat de wetten zijn uitgewerkt, weten wij wat er voor u gaat veranderen.  

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.