CAK in de media

Maandag 19 november 2018 besteedt het tv-programma Radar aandacht aan een klant van het CAK. Het CAK vindt de situatie uitermate vervelend voor de klant. Het CAK heeft de volgende reactie aan Radar gegeven:


Het CAK heeft zich bij aanvang van de zorg van mevrouw Bastiaansen ten onrechte gebaseerd op verkeerde informatie. Op basis hiervan heeft het CAK een lage eigen bijdrage opgelegd. Correctie hierop heeft nu geleid tot een hoge naheffing bij deze klant. Het CAK vindt het uitermate vervelend voor mevrouw Bastiaansen en erkent dat er in deze individuele situatie fouten zijn gemaakt. In de bezwaarprocedure heeft het CAK aangeboden om met elkaar in gesprek te gaan. Het CAK heeft mevrouw Bastiaansen en haar vertegenwoordiger hiervoor opnieuw benaderd met de volgende boodschap:

"Tot onze spijt is onze dienstverlening naar u niet goed verlopen. Dat maakt dat u en uw omgeving nu in een uitermate vervelende situatie verkeren. Dat betreuren wij ten zeerste.

Zoals eerder aangegeven, heeft het CAK mogelijkheden en bevoegdheden om rekening te houden met bijzondere omstandigheden en de financiële situatie van klanten. Het CAK kan daarop gebaseerd passende maatregelen nemen. Daarvoor is het wenselijk en nodig dat we nader met u in gesprek komen over uw situatie. Wij kunnen onze bevoegdheden alleen toepassen op basis van informatie die mogelijk in zo'n gesprek naar voren komt.

Wij nodigen u bij deze uit op onze uitnodiging in te gaan en maken graag zeer spoedig een afspraak met u of uw vertegenwoordiger. Daarbij zijn wij graag bereid naar u toe te komen indien dat uw voorkeur heeft." 

Achtergrond

Bij de berekening van de eigen bijdrage voor verblijf in een zorginstelling (Wet langdurige zorg) zijn een aantal gegevens van invloed op de hoogte; o.a. het (gezamenlijke) inkomen, vermogen en partnergegevens. Is er sprake van een thuiswonende partner? Dan blijft de klant de lage eigen bijdrage betalen. Als dat niet het geval is, gaat de klant volgens de wet na 6 maanden de hoge eigen bijdrage betalen.

Bij een opname in een zorginstelling ontvangt de klant of de contactpersoon een brief van het CAK. In deze startbrief staan de gegevens die bij het CAK geregistreerd staan. In de brief wordt verzocht de gegevens te controleren en eventuele onjuistheden door te geven. Klanten ontvangen vervolgens jaarlijks een beschikking met daarop het te betalen bedrag en de gegevens waarop dit gebaseerd is. In geval van wijzigingen kan dat consequenties hebben voor de hoogte van de eigen bijdrage. De klant ontvangt dan van het CAK een aangepaste beschikking.


Wij komen graag in gesprek

Het CAK heeft besloten niet in het TV-programma aanwezig te zijn, omdat het om een persoonlijke situatie gaat en wij in verband met privacy niet nader op de inhoud kunnen ingaan. Het CAK wil het graag samen met (vertegenwoordiging van) mevrouw Bastiaansen oplossen. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.