Veranderingen eigen bijdrage zorgwetten in 2019

Het kabinet neemt maatregelen om stapeling van zorgkosten tegen te gaan. Onder voorbehoud: er komt een vast bedrag voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van € 17,50. Daarnaast telt bij de Wet langdurige zorg (Wlz) eigen vermogen minder zwaar mee.

Vast bedrag Wmo

Onder voorbehoud (dit besluit is nog niet formeel): ondersteuning vanuit Wmo kost vanaf 1 januari 2019 € 17,50 per vier weken voor iedereen. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen, het eigen vermogen en het gebruik.

U betaalt nooit meer dan € 17,50. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen. 

Eigen vermogen en Wlz

Bij de eigen bijdrage voor de Wlz telt vermogen minder zwaar mee. De vermogensbijtelling verandert van 8% naar 4%. Heeft u vermogen zoals spaargeld? Dan betaalt u dus mogelijk minder eigen bijdrage.

Meer lezen

Maatregelen om stapeling van de zorgkosten tegen te gaan (Rijksoverheid)

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.