Aanlevering onterechte gegevens door gemeente

Gewijzigd: 24 november 2020

Lees hier meer over de aanlevering van gegevens door gemeenten en de inning van de eigen bijdrage voor de ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).      

Over de Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Vanaf 2020 geldt bij de Wmo een zogenaamd abonnementstarief van maximaal € 19,- per maand.

Vanuit de wet zijn bepaalde klantengroepen vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage. Gemeenten hebben zelf de mogelijkheid om de eigen bijdrage van €19,- te verlagen. Of bepaalde groepen, zoals minima, vrij te stellen van het betalen van een eigen bijdrage.

Aanleveren van klantgegevens door gemeenten

Gemeenten leveren klantgegevens aan bij het CAK. Op basis hiervan int het CAK de eigen bijdrage.

Helaas kan het voorkomen dat gemeenten verkeerde klantgegevens aanleveren bij het CAK. Bijvoorbeeld als een gemeente klanten doorgeeft waarvan achteraf blijkt dat deze geen Wmo-eigen bijdrage verschuldigd zijn. Of als een gemeente uitgaat van netto-inkomensgegevens in plaats van de gevraagde bruto-inkomensgegevens.

Als gevolg hiervan ontvangt dan een deel van de klanten een onterechte factuur.  

Aangepaste beslissingen en facturen

Wanneer blijkt dat er onjuiste gegevens zijn aangeleverd, kan het CAK op basis van nieuwe gegevens van de gemeente, herziene beslissingen (beschikkingen) en aangepaste facturen sturen. Eventueel teveel betaalde eigen bijdrage wordt zo spoedig mogelijk aan klanten terugbetaald.  

Gemeenten communiceren doorgaans zelf naar klanten dat er iets mis is gegaan, wat klanten kunnen doen en wanneer de onterechte facturen worden hersteld.

Snel herstel

Wij begrijpen dat het vervelend is om een onterechte of verkeerde factuur te ontvangen. Gemeenten en het CAK doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Het CAK analyseert bijvoorbeeld de gegevens van de gemeenten. Bij vermoeden van onjuistheid of onvolledigheid benaderen wij de gemeenten hierover. 

Gaat het een keer mis, dan werken wij nauw samen om het snel voor onze klanten op te lossen. Zodat de klant snel weet waar hij/zij aan toe is.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.