Geen eigen bijdrage Wmo in april en mei 2020 in verband met corona

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft besloten dat Wmo-klanten in de maanden april en mei 2020 geen eigen bijdrage hoeven te betalen in verband met corona. Zij ontvangen over die maanden dus geen factuur. 

Overheid en zorgaanbieders doen er momenteel alles aan om de Wmo-ondersteuning zoals hulp bij het huishouden door te laten lopen. Dat lukt door de maatregelen rondom het coronavirus niet altijd. Daarom heeft de minister besloten om in april en mei 2020 geen eigen bijdrage voor de Wmo te innen. Hij beslist op een later tijdstip wanneer de inning van de eigen bijdrage weer wordt opgestart.

Wmo-klanten beschermd wonen en opvang

De maatregel geldt niet voor Wmo-klanten die wonen in een instelling voor beschermd wonen of voor opvang. Voor deze voorzieningen loopt de hulp en/of ondersteuning namelijk door.

Let op: facturen eerste kwartaal 2020 komen later

Heeft u in 2020 hulp of ondersteuning vanuit de Wmo gehad? Moet u daar een eigen bijdrage voor betalen en heeft u nog geen factuur van ons gehad? Houd er dan rekening mee dat u over die maanden nog maximaal € 19,- per maand moet betalen.

U krijgt deze facturen later. Als u dat wilt, dan kunt u hiervoor een kosteloze betalingsregeling met ons afspreken. Informatie hierover komt op de factuur te staan. U hoeft hierover op dit moment nog geen contact met het CAK op te nemen.    

Meer weten over hulp, ondersteuning of zorg in coronatijd?

Lees dan ook de informatie van CAK over het coronavirus

Zorg voor elkaar
Houd afstand

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.