Inning eigen bijdrage Wmo 2020

Lees hier de laatste stand van zaken over de inning van de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Over de Wmo eigen bijdrage

De Wet maatschappelijke ondersteuning zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Vanaf 2020 geldt bij de Wmo een zogenaamd abonnementstarief van maximaal € 19,- per maand. Gemeenten leveren hiervoor de klantgegevens aan bij het CAK. Op basis hiervan int het CAK de eigen bijdrage.

Vanuit de wet zijn bepaalde klantengroepen vrijgesteld van het betalen van een eigen bijdrage. Gemeenten hebben zelf de mogelijkheid om de eigen bijdrage van €19,- te verlagen. Of bepaalde groepen, zoals minima, vrij te stellen van het betalen van een eigen bijdrage.

Nieuw systeem in gebruik

In 2020 heeft het CAK een nieuw systeem voor de uitvoering van het abonnementstarief Wmo in gebruik genomen. Helaas hebben we te maken gehad met technische problemen. Als gevolg hiervan ontvingen klanten hun facturen later dan gepland. Wij begrijpen dat dit zeer vervelend is en bieden hiervoor onze excuses aan.

Inmiddels zijn deze technische problemen opgelost. Vrijwel alle klanten hebben hun beslissing over de eigen bijdrage (beschikking) ontvangen. Vanaf oktober ontvangen de klanten iedere maand een factuur van het CAK. Had de klant in 2020 ook al hulp vóór oktober, dan worden die facturen nog nagestuurd. Dit gaat dan om maximaal 7 facturen van € 19,-, totaal € 133,-.

Hoe informeert het CAK zijn klanten?

Klanten zijn geïnformeerd op verschillende momenten en via diverse kanalen. Daarin steeds uitleg van de situatie, informatie over het vervolg en de oproep om maandelijks geld opzij te zetten om de facturen later in het jaar alsnog te kunnen betalen.

  • In november 2019 en januari 2020 hebben alle bij het CAK bekende Wmo-klanten een brief ontvangen.
  • In mei/juni een brief met als extra boodschap dat de maanden april en mei 2020 niet geïnd worden i.v.m. coronamaatregelen.
  • In juni 2020 ontvingen alle klanten een informatieblad.
  • In september heeft de groep klanten die in september nog geen beschikking voor de eigen bijdrage Wmo 2020 van ons had gekregen, nog een flyer gekregen.
  • Daarnaast zijn verschillende media ingezet: website CAK, videoanimaties op wachtkamerschermen, artikelen in magazines, tijdens telefoongesprekken, via belangenorganisaties.
  • CAK heeft samengewerkt met de VNG om gemeenten te informeren en voorlichtingsmateriaal voor gemeenten beschikbaar gesteld om hun klanten te informeren.

Contact met het CAK

Klanten met vragen kunnen contact met ons opnemen via telefoon of website. Het CAK kent ruimhartig betalingsregelingen toe wanneer klanten moeite hebben om de eigen bijdrage (in één keer) te betalen. Hiervoor hebben we ook onze dienstverlening aangepast. De betaaltermijn van circa 30 dagen is verruimd naar het einde van het jaar. In alle communicatie met klanten wordt de mogelijkheid voor een kosteloze betalingsregeling aangeboden. Ook kunnen klanten contact met ons opnemen. Waar nodig wordt gezocht naar een maatwerkoplossing.

Wij staan klanten graag te woord en nemen de tijd om vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. Over het algemeen zijn we telefonisch goed bereikbaar. Het kan zijn dat de wachttijd op bepaalde (piek) momenten iets langer is dan klanten van ons gewend zijn.

Cijfers (stand september 2020):

  • Aantal klanten Wmo 2020 totaal circa 500.000
  • Callratio 8%: aantal telefoongesprekken afgezet tegen aantal verstuurde uitingen (beschikkingen en facturen)
  • 0,15% van de klanten treft een betalingsregeling

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.