Wmo-facturen in de gemeente Heerlen

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Vanaf 2020 geldt bij de Wmo een zogenaamd abonnementstarief van maximaal € 19,- per maand.

Klanten krijgen hun beschikking en facturen van het CAK. Het CAK doet dit op basis van de klantgegevens die door de gemeente worden opgesteld en aangeleverd.

Bij de facturatie is helaas gebleken dat de gegevens van de gemeente Heerlen niet helemaal juist waren. Hierdoor is een aantal inwoners met een vervoersvoorziening onterecht aangemeld bij het CAK. Deze inwoners hebben onterecht een factuur ontvangen voor het betalen van de eigen bijdrage.

De gemeente Heerlen begrijpt dat deze situatie heel vervelend is. En biedt hiervoor excuses aan. 

De gemeente Heerlen herstelt dit zo spoedig mogelijk en werkt samen met het CAK aan een oplossing. Op dit moment controleert en corrigeert de gemeente de klantgegevens. 

De gemeente stuurt aan de inwoners die hiermee te maken hebben een brief met uitleg en informatie.

Heeft u naast een vervoersvoorziening wel andere hulp en/of ondersteuning vanuit de Wmo?

Dan moet u wel een eigen bijdrage betalen.

Door de correctie van gemeente Heerlen, ontvangt u eerst van het CAK bericht dat u geen eigen bijdrage voor de vervoersvoorziening moet betalen. U krijgt ook een factuur met het bedrag dat u terugkrijgt.

Daarna krijgt u een bericht over de juiste eigen bijdrage. En de juiste facturen. Houd hier rekening mee!

Onterecht een factuur ontvangen?

Woont u in de gemeente Heerlen en denkt u dat u onterecht Wmo-facturen heeft ontvangen? Neem dan contact op met de gemeente Heerlen via telefoonnummer 045-5604004. De gemeente controleert of u inderdaad onterecht bent aangemeld.

Klopt het dat u onterecht de rekening heeft gekregen, dan geeft de gemeente dit door aan het CAK. U krijgt daarna van het CAK een correctiefactuur (een document waarin staat dat u de rekening niet hoeft te betalen). Is het bedrag automatisch van uw rekening geschreven? Dan krijgt u dit bedrag terug gestort door het CAK.

Samenwerking

De gemeente en het CAK doen er samen alles aan om ervoor te zorgen dat de klantgegevens op orde zijn en het eventuele onterecht betaalde bedrag zo snel mogelijk terug wordt gestort.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.