Wmo-facturen in de gemeente Rotterdam

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. In 2021 geldt bij de Wmo het zogenaamd abonnementstarief van maximaal € 19,- per maand. Klanten krijgen hun beschikking en facturen van het CAK. Het CAK doet dit op basis van de klantgegevens die door de gemeente worden opgesteld en aangeleverd.
Bij het aanleveren van klantgegevens is helaas gebleken dat de gegevens van de gemeente Rotterdam voor een groep klanten niet helemaal juist waren. Door een technische fout heeft de gemeente onjuiste gegevens aan ons doorgegeven.

Hierdoor is in het begin van 2021 voor een groep klanten onterecht de eigen bijdrage gestopt en gecorrigeerd. Later bleek dat deze inwoners wel een eigen bijdrage moesten betalen in 2020. Veel inwoners zijn hierover door de gemeente Rotterdam en/of ons geïnformeerd.

De gemeente Rotterdam heeft de klantgegevens hersteld. Klanten ontvangen binnenkort de juiste vaststelling van de eigen bijdrage (beschikking) en de juiste facturen.  
Wij begrijpen dat dit vervelend is. De gemeente Rotterdam en het CAK bieden hun excuses aan.

Wat betekent dit voor u?
U ontvangt rond 24 juni een persoonlijke brief met een uitleg, als deze situatie ook voor u geldt. Ook ontvangt u nog een financieel overzicht. Zo ziet u precies wat u heeft betaald. En wat u nog moet betalen.

Advies: leg € 19,- opzij
Ontvangt u hulp en/of ondersteuning vanuit de Wmo via de gemeente Rotterdam? En moet u een eigen bijdrage betalen? Leg dan € 19,- per maand opzij. U ontvangt later alsnog de juiste factuur.
Moet u in één keer meerdere maanden betalen? Neem dan contact met ons op. U kunt dan een betalingsregeling met ons afspreken. Zo kunt u het bedrag in delen betalen. Een betalingsregeling is gratis, u hoeft hier niet extra voor te betalen.

Samenwerking
De gemeente en het CAK doen er samen alles aan om ervoor te zorgen dat de gegevens op orde zijn en u een juiste factuur ontvangt.

Heeft u nog vragen?

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.