Uitspraak Hoge Raad box 3 heeft gevolgen voor eigen bijdrage

De manier waarop vermogen in box 3 wordt belast, is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zo luidde het oordeel van de Hoge Raad op 24 december 2021. Alleen het werkelijke rendement op het vermogen mag worden belast. Niet een fictief rendement zoals nu gebeurt. De uitspraak kan gevolgen hebben voor de eigen bijdrage Wlz, beschermd wonen Wmo en verdragsbijdrage.

De Belastingdienst registreert voor iedereen in Nederland een inkomen. Op de aanslag Inkomstenbelasting heet dit inkomen ‘verzamelinkomen’. Wij gebruiken het verzamelinkomen voor de berekening van de eigen bijdrage voor de Wlz, beschermd wonen Wmo en de verdragsbijdrage.

Wat is box 3 precies?

Het verzamelinkomen is verdeeld in 3 boxen. Elk met een ander belastingtarief. In box 3 zit het inkomen (of voordeel) uit spaargeld of beleggingen. Heeft u inkomen in box 3? Dan is dat mogelijk te hoog vastgesteld door het fictief rendement. Door het hogere inkomen in box 3 is uw verzamelinkomen ook hoger. En dat werkt door in de berekening van de eigen bijdrage en verdragsbijdrage.

Eigen bijdrage Wlz en beschermd wonen Wmo

Voor Wlz en beschermd wonen Wmo geldt: hoe hoger het verzamelinkomen, hoe hoger de eigen bijdrage. 

Let op

Bij de berekening van de eigen bijdrage tellen wij nog een deel van het vermogen mee. Dit heet ‘vermogensinkomensbijtelling’ en is 4%. Dit is niet gebaseerd op (fictief) rendement. En staat daarom los van de uitspraak over box 3.

Het fictief rendement was ooit 4% maar is sinds 2017 verbonden aan de belastingschijven. 

Verdragsbijdrage

Voor de verdragsbijdrage geldt: bij een lager verzamelinkomen heeft u mogelijk recht op een hogere ouderenkorting. Uw jaarafrekening kan dan lager uitvallen.

U hoeft niets te doen

Wij krijgen uw inkomensgegevens automatisch door van de Belastingdienst. Als er iets voor u verandert, dan ontvangen wij nieuwe gegevens. Daarmee stellen wij uw bijdrage opnieuw vast. U ontvangt hierover dan een bericht. 

Meer informatie

De laatste informatie over de uitspraak leest u op de website van de Belastingdienst

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.