Update SOV-regeling oktober

De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan verbeteringen van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden (SOV-regeling). In deze update leest u wat we inmiddels hebben verbeterd - en waar we nog aan werken.

Wij vinden het belangrijk dat onze regelingen toegankelijk zijn. Voor burgers en voor onze zakelijke klanten. Wij zien dat het (declaratie)proces van de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden op een aantal punten beter kan. Daarom zetten we stappen om de administratieve lasten in dat proces te verlichten, de uitleg over voorwaarden te verduidelijken en zorgverleners actief te informeren. Dit doen we door actief samen te werken met zorgverleners.

Verbeteringen die we hebben doorgevoerd

Samenwerken met zorgverleners

De afgelopen maanden hebben we sessies (focusgroepen) georganiseerd met zorgverleners om te evalueren waar de regeling beter kan en moet. Ook hebben wij verbetervoorstellen voorgesteld en besproken. Uit deze sessies is waardevolle feedback gekomen.

Subsidieformulier vereenvoudigd

We hebben het subsidieformulier sterk vereenvoudigd. Daardoor kost het aanvragen van subsidie minder tijd. U hoeft u veel minder gegevens in te vullen: alles past nu op 1 kantje, dat waren er 3. Het nieuwe subsidieformulier vindt u op de webpagina Hoe vraagt u subsidie aan?

Kortere doorlooptijd declaraties 

Na het openstellen van de SOV-regeling voor zorg aan vluchtelingen uit Oekraïne nam het aantal ingediende declaraties flink toe. Hierdoor nam ook de doorlooptijd voor aanvragen toe. Inmiddels hebben we maatregelen genomen en de doorlooptijd met meer dan de helft weten terug te dringen    .

Beslisboom ‘Bij wie kan ik declareren?’

We hebben een beslisboom ontworpen die via een paar concrete vragen laat zien in welke situatie u via welke regeling kunt declareren. Verschillende zorgverleners hebben meegeholpen bij het ontwikkelen hiervan. 

Brieven begrijpelijker gemaakt

We hebben onze brieven verbeterd. Ze zijn in begrijpelijker taal geschreven en maken de boodschap voor de zorgverlener duidelijker. De eerste verbeterde brieven zijn inmiddels in gebruik genomen.

Meldplicht vervallen

De meldplicht is in juni vervallen. Om subsidie aan te vragen hoeft u zorg dus niet eerst meer te melden bij de GGD GHOR. Dit scheelt een administratieve stap in het declaratieproces

Volgende verbetering: digitaal declareren

We zijn bezig met het mogelijk maken van  digitaal declareren. Hiermee kunnen zorgverleners eenvoudiger, sneller en laagdrempeliger een declaratie bij ons indienen. En kunnen wij sneller declaraties afhandelen. We gaan stap voor stap over. Inmiddels is het voor apothekers mogelijk om digitaal te declareren bij de Subsidieregeling.

Momenteel werken we hard aan de volgende stappen naar een duurzame oplossing, waarmee het in de toekomst mogelijk blijft om nieuwe groepen aan te sluiten op digitaal declareren. Die oplossing komt er in 2023. We houden u hiervan op de hoogte.

Suggesties voor verbetering

Heeft u als zorgverlener nog andere verbetersuggesties? Laat het ons weten. Dat kan via ons contactformulier.

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.