Missie, visie en kernwaarden

Als publieke dienstverlener voert het CAK regelingen uit in opdracht van de overheid. Het CAK vertaalt wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening.

Of het nu gaat om de berekening van een eigen bijdrage voor hulp in het huishouden of de afgifte van een Schengenverklaring; de persoonlijke situatie van de klant vormt het uitgangspunt en eenvoud en gemak staan centraal.

Het CAK staat daarom niet alleen voor zorgvuldige en betrouwbare uitvoering van regelingen, maar ook voor heldere en tijdige voorlichting, duidelijke en goed vindbare informatie en een snel antwoord op vragen. 

Missie

Het CAK is de klantgerichte publieke dienstverlener die staat voor de zorgvuldige uitvoering van regelingen van de overheid en proactieve communicatie met burgers.

Visie

Het CAK staat op een menselijke en professionele wijze midden in de samenleving en heeft oog voor de positie van de burger. Het CAK beschouwt en behandelt de burger als klant.

Kernwaarden

De missie en visie geven wij vorm op basis van drie kernwaarden en ook in die volgorde om de prioritering aan te geven.

  • Betrouwbaar
  • Menselijk
  • Professioneel

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.