Onze organisatie

Medewerkers van het CAK hebben een enorme drive om het elke dag beter te doen. Kenmerkend zijn hun grote betrokkenheid, inzet en maatschappelijk hart. Om ons werk nog beter te doen, ontwikkelen we naar een lerende omgeving. We leren van zowel collega’s binnen onze organisatie als breed daarbuiten zoals klanten, ketenpartners, toezichthouder en opdrachtgever.

Organigram


Binnen het CAK zijn de volgende organisatieonderdelen:

  • Raad van Bestuur
  • Bestuurszaken, CIO, Communicatie, Finance & Control, Internal Control, People & Workplace, Risk & Compliance en Strategie & Beleid. 
  • ICT
  • De regelingen (clusters): Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Buitenland. 
  • Onder het cluster Wmo valt het organisatieonderdeel Klantservices. Onder de Wlz het organisatieonderdeel Financiele Services. 

Meer weten over onze organisatie?

Lees dan ook het jaarbericht 2021.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.