Open data

Het CAK verzamelt voor de uitvoering van wettelijke taken gegevens vanuit het hele zorgveld. Een deel van deze gegevens is nu als proef beschikbaar gesteld in de vorm van open data.

Productiegegevens Zorg zonder verblijf / Wmo

De datasets Productiegegevens ZzV Wmo zijn openbaar toegankelijke datasets van het CAK met personen waarvoor bijdrageplichtige zorg bij het CAK is aangeleverd. De datasets hebben een landelijke dekking en zijn gebaseerd op gegevens van alle personen die bijdrageplichtige zorg conform de regeling Zorg zonder Verblijf (ZzV) binnen het AWBZ en Wmo hebben afgenomen. De gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele personen, zorgaanbieders en/of gemeenten.

Bijsluiter

Elke dataset of verzameling ervan wordt gepubliceerd in combinatie met een bijsluiter. In deze bijsluiter staat beschreven met welk doel de gegevens verzameld zijn en wat de betekenis van de gegevens is.

Voordat analyses worden uitgevoerd op de datasets en conclusies worden verbonden aan de resultaten is het raadzaam deze bijsluiter (14-12-2016, pdf, 418 kB) door te lezen.

Datasets downloaden

Hieronder kunt u de datasets downloaden van de zorgjaren 2012, 2013 en 2014.

Productiegegevens Zorg zonder verblijf Wmo 2014 (28-09-2015, zip, 10 kB)
Productiegegevens Zorg zonder verblijf Wmo 2013 (01-05-2015, zip, 10 kB)
Productiegegevens Zorg zonder verblijf Wmo 2012 (01-05-2015, zip, 10 kB)

Organisaties die gebruikmaken van CAK-gegevens

Organisaties gebruiken de productiegegevens van het CAK voor onderzoeken en overzichten. CAK levert gegevens aan de volgende bedrijven:

CBS Statline
CBS Open data Statline
CBS Gezondheid en zorg in cijfers
SCP Het Persoonsgebonden budget in de AWBZ
Cebeon Onderzoek gemeentecluster maatschappelijke zorg
RIVM Volksgezondheidenzorg.info
NZA: Uitvoering AWBZ

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.