raad van advies

De Raad van Advies is klankbord voor de Raad van Bestuur van het CAK en adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische onderwerpen.

De Raad bestaat uit 5 personen en komt 4 keer per jaar bijeen met de Raad van Bestuur. De Raad is zo samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar én van het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. In de Raad is sprake van spreiding van specifieke deskundigheid over de expertisegebieden: bestuurlijk, zorg, HRM, financiën en ICT.

Leden van Raad van Advies

  • Michiel van Haersma Buma (voorzitter) - Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland
  • Ton van Houten - voorzitter Raad van Bestuur Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
  • Erry Stoové - voormalig voorzitter Raad van Bestuur  Sociale Verzekeringsbank
  • Greet Prins-Modderaar - voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg
  • Lea Bouwmeester - Voorzitter van het Nederlands Volksgezondheidscongres

 

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy