Raad van Advies

De Raad van Advies bestaat uit 4 personen. De Raad is zodanig samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar en van het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.

Er moet sprake zijn van spreiding van specifieke deskundigheid ten aanzien van de expertisegebieden: bestuurlijk, zorg, HRM, financiën en ICT. Alle leden van de Raad zijn onafhankelijk in de zin van de Governance Code van de Handvestgroep publiek verantwoorden.

Leden van Raad van Advies

  • Dhr. mr. M.A.P. van Haersma Buma (voorzitter) - Dijkgraaf Hoogheemraadschap van Delfland
  • Dhr. A.M. van Houten MHA - voorzitter Raad van Bestuur Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
  • Dhr. mr. E.F. Stoové - voormalig voorzitter Raad van Bestuur  Sociale Verzekeringsbank
  • Mevr. G. Prins-Modderaar - voorzitter Raad van Bestuur Stichting Philadelphia Zorg

Raad van Bestuur

  • Eric van den Brink - voorzitter Raad van Bestuur
  • Daan Hoefsmit - lid Raad van Bestuur

Heeft u een vraag?

Wij helpen u verder.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.
Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy