Raad van Advies

De Raad van Advies is klankbord voor de Raad van Bestuur van het CAK en adviseert gevraagd en ongevraagd over strategische onderwerpen.

De Raad van Advies komt regelmatig bijeen met de Raad van Bestuur. De Raad van Advies is zo samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar én van het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. In de Raad van Advies is sprake van spreiding van specifieke deskundigheid over de expertisegebieden: bestuurlijk, zorg, HRM, financiën en ICT.

Leden van de Raad van Advies

  • Lea Bouwmeester - voorzitter
  • Arjan Vliegenthart
  • Greet Prins-Modderaar 
  • Marc Lenselink
  • Tom van Noort

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.