Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met dementie. Of mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Voor deze zorg betalen mensen een eigen bijdrage. Wij berekenen de hoogte van de eigen bijdrage en innen deze.

Voor de uitvoering van de Wlz werken we onder andere samen met zorgkantoren, zorginstellingen, Vektis, Belastingdienst, SVB en UWV.

De Wlz in feiten en cijfers


Wlz_in_cijfers.png
Ongeveer 397.000 burgers vallen onder de regeling Wlz. Wij leggen aan deze burgers ongeveer 1.9 miljard eigen bijdrage op. Hiervan kunnen wij 1.3 miljard automatisch inhouden op de uitkering, het pensioen of het loon. 

Om burgers te informeren over de eigen bijdrage verstuurden wij 622.361 beschikkingen en 2.264.382 facturen. Over de eigen bijdrage Wlz werden we 214.491 keer gebeld. 

Er zijn 1.440 bezwaren ingediend. Daarnaast ontvingen wij 461 klachten. Van het totaal aantal verstuurde facturen leidde 0,02% tot een klacht. 

Meer weten?

 
  • Op Monitor langdurige zorg staan kerncijfers over indicaties voor, gebruik van, het volume, de uitgaven, en de toegankelijkheid van de langdurige zorg. Voor gedetailleerde cijfers over de langdurige zorg kan gebruik worden gemaakt van MLZ Statlinetabellen. Deze cijfers zijn ondere andere afkomstig van het CAK. 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.