Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat iedereen kan blijven meedoen aan de samenleving en zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Bijvoorbeeld door de aanschaf van hulpmiddelen of door hulp in de huishouding. Mensen betalen hiervoor een eigen bijdrage. Wij berekenen de hoogte hiervan en innen deze bij burgers.

Voor de uitvoering van de Wmo werken wij onder andere samen met gemeenten, Belastingdienst, SVB, UWV en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De Wmo in cijfers


Wmo_in_cijfers.png
638.524 burgers vallen onder de regeling Wmo en/of Beschermd Wonen. Voor het abonnementtarief Wmo hebben wij € 117.336 miljoen aan eigen bijdragen ontvangen. 55% van de burgers betaalt met automatische incasso. 

Om burgers te informeren over de eigen bijdrage verstuurden wij 737.842 beschikkingen en 6.862.008 facturen. Over de eigen bijdrage Wmo werden we 360.569 keer gebeld. 

Er zijn 2.027 bezwaren ingediend. Daarnaast ontvingen wij 937 klachten. Van het totaal aantal verstuurde facturen leidde 0,01% tot een klacht. 

Meer informatie

Op www.hetcak.nl/wmo geven wij meer uitleg over de eigen bijdrage Wmo.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.