Regelingen zorgverzekeringswet

Nederlanders zijn verplicht zich te verzekeren voor zorg. Soms kan dit niet, bijvoorbeeld als je als vreemdeling in Nederland verblijft. Anderen kunnen of willen hun zorgpremie niet betalen. Vanwege geloof of levens - overtuiging, of bijvoorbeeld bij betalingsproblemen. Wij voeren regelingen uit die ervoor zorgen dat deze mensen toch verzekerd zijn van zorg.

Regeling wanbetalers

Mensen die zes maanden of langer geen zorgpremie betalen, worden door hun zorgverzekeraar bij het CAK aangemeld voor de regeling wanbetalers. Zij betalen dan geen premie meer aan hun zorgverzekeraar, maar een bestuursrechtelijke premie aan ons. Zij blijven wel verzekerd bij hun zorgverzekeraar. Mensen worden afgemeld als de schuld bij de zorgverzekeraar is opgelost, of als een betalingsregeling met de zorgverzekeraar is getroffen.

Regeling onverzekerden

Op een paar uitzonderingen na, moet iedereen die in Nederland woont of werkt een zorgverzekering hebben. Wij verzoeken mensen zonder verzekering om er een af te sluiten. Doen zij dit niet? Dan sluiten wij een zorgverzekering voor hen af. 

Gemoedsbezwaarden

Gemoedsbezwaarden hoeven zich vanwege hun geloof of levensovertuiging niet te verzekeren voor zorgkosten. Zij betalen een bijdragevervangende belasting aan de Belastingdienst. Wij registreren gemoedsbezwaarden en storten een bedrag - gelijk aan de betaalde belasting - op een rekening per huishouden. Gemoedsbezwaarden dienen declaraties voor zorgkosten in bij het CAK. Wij beoordelen deze en betalen vergoedingen uit.

Regeling onverzekerbare vreemdelingen

Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning kunnen in Nederland geen zorgverzekering afsluiten. Zij hebben wel recht op zorg als dat medisch noodzakelijk is. Zorgverleners kunnen de gemaakte kosten bij ons declareren als zij deze niet kunnen innen bij degene die de zorg ontving.

Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden

Heeft iemand geen zorgverzekering terwijl dat wel zou moeten? Dan heeft diegene toch recht op zorg als dat medisch noodzakelijk is. Soms kan de persoon die de zorg heeft ontvangen de kosten niet (gedeeltelijk) zelf betalen. Als zorgverleners hierdoor inkomsten verliezen, dan kunnen zij via deze regeling subsidie aanvragen. Wij beoordelen de subsidieaanvraag en keren het subsidiebedrag uit. 
 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.