Verantwoording

Het CAK is een publieke dienstverlener en heeft de wettelijke taak om regelingen van de overheid zo goed mogelijk uit te voeren: zorgvuldig en klantgericht. Vanuit deze belangrijke maatschappelijke functie streeft het CAK naar excellente dienstverlening.

De klant moet verzekerd zijn van tijdige en correcte informatie, helderheid en een vertrouwd adres waar hij met vragen terecht kan. Transparantie over de bedrijfsvoering is hierbij cruciaal.

Bij publieke dienstverlening hoort publieke verantwoording: over het voldoen aan wet- en regelgeving en over de manier waarop het CAK zijn taken uitvoert.

Jaarbericht 2017: Samen vooruit

Onze samenleving verandert snel. Dat is niet voor iedereen gemakkelijk bij te benen. Wat betekent dat voor het CAK als organisatie en voor de dienstverlening aan onze klanten?

In het jaarbericht leest u welke stappen we in 2017 hebben gezet op het gebied van klantcommunicatie, samenwerking in de keten en schulden. Ook vindt u in één oogopslag feiten en cijfers over onze regelingen.

www.hetcak.nl/jaarbericht

 

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.