Verantwoording

Het CAK is een publieke dienstverlener en heeft de wettelijke taak om regelingen van de overheid zo goed mogelijk uit te voeren: zorgvuldig en klantgericht. Vanuit deze belangrijke maatschappelijke functie streeft het CAK naar excellente dienstverlening.

De klant moet verzekerd zijn van tijdige en correcte informatie, helderheid en een vertrouwd adres waar hij met vragen terecht kan. Transparantie over de bedrijfsvoering is hierbij cruciaal.

Bij publieke dienstverlening hoort publieke verantwoording: over het voldoen aan wet- en regelgeving en over de manier waarop het CAK zijn taken uitvoert.

Jaarbericht 2016: Menselijke eenvoud.

Menselijke eenvoud. Het CAK wil bijdragen aan het behapbaar maken van de complexe wereld van zorg. Hoe doen we dat? Door de klant centraal te stellen. Door te innen, maar op een menselijke manier.

Bekijk aan de hand van interviews, animaties en cijfers hoe deze woorden centraal staan binnen onze organisatie en wat wij in 2016 hebben bereikt:

www.hetcak.nl/jaarbericht

Of download het CAK jaarbericht 2016 (01-02-2018, pdf, 307 kB).

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.