Verantwoording

De zorgvuldige uitvoering van onze wettelijke taken is onze grootste verantwoordelijkheid. Daarbij gaat het er in publieke dienstverlening om dat burgers met eenvoud en gemak weten waar zij aan toe zijn. En dat wij daarbij rekening houden met de persoonlijke situatie. Burgers hebben recht op een snelle, foutloze en gemakkelijke dienstverlening. Wij doen dat zoveel mogelijk geautomatiseerd en gemakkelijk en bieden maatwerk voor mensen die dat nodig hebben.

Met het innen van de (eigen) bijdragen en premies, de financiering van de zorginstellingen en de interstatelijke kostenafrekening zijn grote bedragen gemoeid. Wij hechten er aan transparant te zijn en ons actief te verantwoorden over deze geldstromen en onze resultaten.

In ons jaarbericht leest u in het kort welke stappen we als organisatie hebben genomen, hoe we aan onze dienstverlening hebben gewerkt en wat we hebben bereikt. In onze jaarverslagen en bestuursverslagen geven wij een uitgebreide uitleg.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.