Mens en samenleving

Iedereen moet kunnen meedoen aan de samenleving. Hiervoor is begrijpelijke en toegankelijke dienstverlening nodig voor iedere burger in Nederland. Om dit te realiseren, besteedt het CAK extra zorg en aandacht aan mensen in kwetsbare situaties. 

Digitale inclusie

In deelnemende bibliotheken helpt het Informatiepunt Digitale Overheid mensen die minder digitaal vaardig zijn hun weg te vinden op het internet. Het CAK werkt hiervoor samen met acht andere publieke dienstverleners en de Koninklijke Bibliotheek (KB).

Via het Informatiepunt kunnen mensen digicursussen volgen en hulp krijgen bij vragen over zorg, huurtoeslag, DigiD en meer. In 2019 zijn vijftien bibliotheken verspreid over het land gestart met als doel een landelijk dekkend netwerk van Informatiepunten in de komende twee jaar. 

Schuldpreventie

  • Bij het CAK is schuldpreventie en oplossing een belangrijk thema. Door mensen met een betalingsachterstand te bellen en pro-actief een betalingsregeling aan te bieden, draagt het CAK bij aan het voorkomen en oplossen van schuldenproblematiek in Nederland.  
  • Het CAK heeft tijdens een succesvolle pilot gezamenlijke dienstverlening op locatie (GDL) in 2019 nauw samengewerkt met UWV, SVB, Juridisch Loket en DUO om mensen in kwetsbare situaties persoonlijk te ondersteunen. Hierbij werd wekelijks in vijf gemeenten op het stadhuis een loket bemand met als doel de burger aan één loket, als één overheid verder te helpen. In 2020 wordt de pilot verder uitgebreid naar meer gemeenten. 
  • Het CAK is in 2018 als eerste overheidsorganisatie live gegaan met de Blauwe Knop. Hiermee kunnen Wmo en Wlz-klanten een overzicht downloaden van hun openstaande facturen bij het CAK. De Blauwe Knop maakt het mogelijk om data van verschillende overheidswebsites veilig te downloaden, zodat de klant snel en makkelijk overzicht krijgt in zijn financiële situatie.
  • Sinds juli 2017 heeft het CAK met meer dan 200 gemeenten gegevens uitgewisseld over klanten uit de regeling wanbetalers. Hierdoor krijgen gemeenten beter zicht op hun inwoners met problematische schulden en kunnen zij gerichter hulp bieden. 

Kunstcongres met perspectief

Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt biedt het CAK jaarlijks een vast podium voor het Kunstcongres met perspectief (UWV.nl); een reizende expositie met kunstwerken, gemaakt door mensen met een uitkering. Hiermee wordt creatief talent zichtbaar en biedt inspiratie om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op weg naar werk te bieden.

 

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.