Actueel: Wat betekent de Brexit voor de buitenlandbijdrage?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Het VK en de EU hebben in 2018 een akkoord bereikt over de voorwaarden voor deze zogeheten Brexit. Het Britse parlement heeft dit akkoord echter niet goedgekeurd. De 27 blijvende EU-landen en de Britse regering hebben daarom besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober 2019. Of eerder als het Britse parlement het Brexit akkoord heeft goedgekeurd.

Hieronder geven wij een overzicht van een 'deal' en een 'no deal'. Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van zaken en kan wijzigen.

Tot de Brexit verandert er in ieder geval niets voor u.

Deal (uittredingsakkoord)

Is er straks sprake van een deal? Dan verandert er voor u tot en met 31 december 2020 niets:

  • U en uw gezinsleden houden recht op zorg in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
  • De European Health Insurance Card (EHIC) van het CAK blijft geldig. Daarmee heeft u recht op medisch noodzakelijke zorg in een EU/EER-land en Zwitserland.
  • U blijft een verdragsbijdrage aan het CAK betalen. Deze wordt ingehouden op uw pensioen of uitkering.

No deal  (Geen uittredingsakkoord)

Is er geen deal? Dan verandert mogelijk het volgende voor u na de Brexit:

  • Het Verenigd Koninkrijk is dan geen onderdeel meer van de EU. U en uw gezinsleden hebben dan als Britse ingezetenen recht op zorg volgens het Britse zorgstelsel (National Health Service).
  • U hoeft dan geen verdragsbijdrage meer aan het CAK te betalen. Wel ontvangt u voor 1 oktober 2020 nog een eindafrekening voor uw bijdrage in 2019.
  • U hoeft de inhouding van de verdragsbijdrage op uw pensioen of uitkering niet zelf stop te zetten. Dat doet het CAK voor u.
  • U heeft geen recht meer op een EHIC van het CAK. De kaart die u nu heeft is niet langer geldig na de Brexit. De NHS adviseert om een reisverzekering te nemen.
  • U heeft geen recht meer op eventuele zorgtoeslag, omdat u geen verdragsbijdrage meer betaalt. Heeft u eind maart al zorgtoeslag ontvangen voor april 2019? Dan moet u deze terugbetalen. U krijgt hierover een bericht van de Belastingdienst.
  • Bent u tijdens de Brexit in een ander EU/EER-land of Zwitserland onder behandeling? Nederland werkt aan een regeling voor de vergoeding van eventuele kosten.

Brief van het CAK over de Brexit

Heeft u op dit moment recht op zorg in het Verenigd Koninkrijk en betaalt hiervoor een verdragsbijdrage aan het CAK? Dan ontvangt u een brief van ons met een uitleg over de gevolgen van een 'deal' of 'no deal'.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.