Financiële informatie verdragsgerechtigden

Staat er op uw jaarafrekening dat u te weinig verdragsbijdrage heeft betaald? Dat kan verschillende oorzaken hebben. De meest voorkomende redenen vindt u hieronder.

Lees meer over redenen hoge jaarafrekening

In het buitenland zijn de kosten voor zorg vaak lager dan in Nederland. Het ene land heeft namelijk een groter wettelijk zorgpakket dan het andere land. Soms is de zorg daardoor duurder. Maar meestal is de zorg in uw woonland juist goedkoper. De verhouding tussen de kosten in beide landen noemen we de woonlandfactor.

Door de woonlandfactor toe te passen, is uw verdragsbijdrage in verhouding met de omvang en kosten van het zorgpakket in uw woonland (woonlandpakket). De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt ieder jaar opnieuw de woonlandfactor van de verdragslanden vast. Als de zorg in uw woonland duurder wordt, stijgt ook de woonlandfactor. U moet dan een hogere verdragsbijdrage betalen.

Lees meer over woonlandfactoren

Gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

Betaalt u als gepensioneerde of uitkeringsgerechtigde een verdragsbijdrage? Dan ontvangt u ieder jaar voor 30 september een jaarafrekening over het vorige jaar.

Lees meer over de jaarafrekening voor gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden

Gezinsleden van werknemers in Nederland

Werkt u in Nederland en betaalt u voor uw gezinsleden in het buitenland een verdragsbijdrage? Dan krijgt u elk jaar in december een factuur (rekening) voor het komende jaar. In februari of maart (in ieder geval vóór 1 april) krijgt u een jaarafrekening voor het vorige jaar waarin staat of u te veel, te weinig of precies genoeg heeft betaald.

 

Woont u in een verdragsland? En betaalt u een inkomensafhankelijke Wlz-bijdrage? Dan heeft u mogelijk recht op een aantal heffingskortingen. Daardoor wordt uw Wlz-bijdrage lager, maar nooit lager dan 0 euro.

De volgende heffingskortingen verwerken wij automatisch:

  • Algemene heffingskorting.
  • Ouderenkorting.
  • Alleenstaande ouderenkorting.
  • Algemene heffingskorting niet-verdienende partner die meeverzekerd en bij ons geregistreerd is.

 

Lees meer over welke heffingskortingen u kunt aanvragen

Er is een speciale heffingskorting als u een partner heeft die niet of weinig verdient. Soms passen wij die heffingskorting automatisch toe en soms moet u die heffingskorting aanvragen.

Lees meer over deze speciale heffingskorting

Wij maken het bedrag zo snel mogelijk aan u over. In ieder geval binnen 6 weken. Dat kan alleen als wij uw bankrekeningnummer hebben.

Hebben wij nog geen bankrekeningnummer van u? Vul dan het formulier Opgave bankgegevens verdragsgerechtigde (12-05-2021, pdf, 477 kB) in, onderteken het en stuur het aan ons terug. Zodra wij uw gegevens hebben verwerkt, maken wij het bedrag aan u over.

Een aantal heffingskortingen verwerken wij niet automatisch. U kunt wel vragen of wij die achteraf op uw verdragsbijdrage toepassen. Wij brengen de korting dan in mindering op uw inkomensafhankelijke Wlz-bijdrage. U kunt vragen om de volgende kortingen toe te passen:

  • Korting voor maatschappelijke beleggingen en/of directe beleggingen in durfkapitaal en culturele beleggingen.
  • Algemene heffingskorting voor niet- of weinig verdienende partner.

Lees meer over het indienen van een bezwaar

Uw jaarafrekening moet u altijd binnen 6 weken betalen.

Die termijn geldt vanaf de datum op uw jaarafrekening.
 

Er is geen verjaringstermijn voor het afrekenen van verdragsbijdragen. Het kan voorkomen dat u in voorgaande jaren al verdragsgerechtigd was, maar over die jaren nog geen jaarafrekening heeft ontvangen.

U moet er dus op rekenen dat wij u de jaarafrekeningen over oude jaren nog wel toesturen. Als u te veel heeft betaald, krijgt u dat bedrag van ons terug. Heeft u te weinig betaald, dan moet u dat bedrag alsnog bijbetalen. Maar dan kunt u meestal wel een betalingsregeling afspreken.

Uw jaarafrekening moet u altijd binnen 6 weken betalen. U kunt met ons een betalingsregeling afspreken. Dan gelden er andere betalingstermijnen. Heeft u geen betalingsregeling en betaalt u niet binnen 6 weken? Dan sturen wij u een herinnering. U krijgt dan nog 2 weken om te betalen. Als u nog steeds niet betaalt, sturen wij u een aanmaning. Dat is uw laatste mogelijkheid om de jaarafrekening te betalen. U heeft daar 2 weken de tijd voor.

Heeft u na de herinnering en aanmaning nog niet betaald, dan schakelen wij de deurwaarder in. Het bedrag dat u moet betalen wordt dan hoger. U betaalt namelijk ook de incassokosten van de deurwaarder.

Ik kan echt niet betalen

Soms meldt de deurwaarder ons dat u op dat moment echt niet kunt betalen. Dan stoppen wij de incasso tijdelijk. De deurwaarder controleert 1 keer per jaar of u op een later tijdstip wel kunt betalen. Als dat zo is, dan starten wij de incasso weer.

Ja, dat kan. Als u een factuur heeft ontvangen en u kunt het bedrag niet in één keer betalen, dan is het soms mogelijk om een regeling met ons af te spreken.

U kunt een betalingsregeling afspreken voor een periode van maximaal 12 of maximaal 24 maanden. Dat is afhankelijk van de hoogte van het bedrag dat u ons moet betalen.

Lees meer over een betalingsregeling

U heeft een jaarafrekening gekregen, omdat uw familielid bij ons was geregistreerd als verdragsgerechtigde. Als uw familielid is komen te overlijden, sturen wij de jaarafrekening(en) naar de erfgenamen. Die afrekening bevat een overzicht van verdragsbijdrage die uw familielid heeft betaald en had moeten betalen.

Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

  1. Uw familielid heeft de verdragsbijdrage helemaal betaald.
  2. Uw familielid heeft voor dat jaar te veel betaald; de erfgenamen ontvangen dat geld dan terug.
  3. Uw familielid heeft voor dat jaar te weinig betaald; de erfgenamen moeten dan een bedrag bijbetalen.

Lees meer over betalen jaarafrekening van familielid

Als u in Nederland werkt, kunt u in Nederland hulp krijgen bij het aflossen van uw schulden. Dit noemen we de Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (MSNP). Als de schuldhulpverlener is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK), dan schelden wij u een deel van uw openstaande schuld kwijt. Het gaat dan om het bedrag dat overblijft, nadat wij geld via de schuldhulpverlening hebben ontvangen.

Ontvangt u in uw woonland hulp bij de aflossing van uw schulden? Dan beoordelen wij uw situatie apart. Deelname aan een wettelijke schuldsaneringsregeling verschilt namelijk per verdragsland.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.