Ik heb een jaarafrekening gekregen voor een overleden familielid. Wat moet ik daarmee doen?

U heeft een jaarafrekening gekregen, omdat uw familielid bij ons was geregistreerd als verdragsgerechtigde. Als uw familielid is komen te overlijden, sturen wij de jaarafrekening(en) naar de erfgenamen. Die afrekening bevat een overzicht van verdragsbijdrage die uw familielid heeft betaald en had moeten betalen.

Er zijn 3 mogelijke uitkomsten:

  1. Uw familielid heeft de verdragsbijdrage helemaal betaald.
  2. Uw familielid heeft voor dat jaar te veel betaald; de erfgenamen ontvangen dat geld dan terug.
  3. Uw familielid heeft voor dat jaar te weinig betaald; de erfgenamen moeten dan een bedrag bijbetalen.

Mijn familielid heeft te veel betaald

Als uw familielid te veel heeft betaald, betalen wij geld terug aan de erfgenamen. De erfgenamen krijgen van ons een brief. Daarin staat precies wat zij moeten doen. Ook staat erin welke documenten wij nodig hebben om terug te kunnen betalen.

Mijn familielid heeft te weinig betaald

Als uw familielid te weinig heeft betaald, moeten de erfgenamen alsnog aan ons betalen. Het gaat dan om de verdragsbijdrage tot aan de datum van overlijden. Wij doen dit omdat het in de wet staat. U kunt de bepaling hierover teruglezen in artikel 4:182 van het Burgerlijk Wetboek.

Bent u geen erfgenaam of heeft u de erfenis niet aanvaard? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31 88 711 5551.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.