Waarom moet ik nog zoveel verdragsbijdrage bijbetalen?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn waardoor u te weinig verdragsbijdrage heeft betaald. De meest voorkomende redenen voor een hoge jaarafrekening vindt u hieronder.

Veelvoorkomende situaties

Uw pensioenfonds heeft het geld aan de Belastingdienst overgemaakt

Het kan zijn dat uw pensioenfonds de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) aan de Nederlandse Belastingdienst heeft betaald. Dat moet namelijk als u in Nederland woont. Als u in het buitenland woont dan moet u aan het CAK de verdragsbijdrage betalen. Uw pensioenfonds had daarom ook het geld aan ons moeten betalen en niet aan de Belastingdienst. U kunt dat zien op uw loonstroken.

Als uw pensioenfonds inderdaad de ‘inkomensafhankelijke bijdrage Zvw’ aan de Belastingdienst heeft betaald, kunt u die terugvragen. U moet dat doen met een brief of met een formulier van de Belastingdienst. Het formulier heet Verzoek teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet buitenland.

Uw brief of uw formulier stuurt u naar:

Belastingdienst/Kantoor Arnhem
Afdeling TBZ
Postbus 9006
6800 DH ARNHEM

Twee pensioenfondsen hebben dezelfde heffingskorting toegepast

Iedere heffingskorting is maar 1 keer toe te passen. Dus als 2 pensioenfondsen dezelfde heffingskorting toepassen, is dat niet juist. U krijgt dan onterecht 2 keer een korting. Als wij onze jaarafrekening opstellen, komen wij dat tegen. Wij corrigeren dat dan via onze jaarafrekening. En in dat geval moet u waarschijnlijk nog een bedrag bijbetalen.

U kunt op de jaaroverzichten van uw pensioenfondsen zien welke heffingskortingen zij hebben toegepast. Ziet u dat 2 pensioenfondsen dezelfde heffingskortingen toepassen? Vraag dan aan een van beide om daarmee te stoppen. Zo voorkomt u dat u achteraf nog moet bijbetalen.

Wij weten niet altijd hoeveel pensioenen u heeft

Misschien ontvangt u van verschillende pensioenfondsen een uitkering. Het kan zijn dat die niet allemaal bekend zijn bij ons. In dat geval kunnen wij niet op uw hele inkomen de verdragsbijdrage laten inhouden. Dat betekent dat u het ontbrekende deel nog moet betalen. Wij verwerken dat in de jaarafrekening.

In Bijlage A van onze jaarafrekening leest u op welk inkomen wij de verdragsbijdrage hebben laten inhouden. Staan niet al uw pensioenen (of uitkeringen) erbij? Geef dat dan aan ons door. Wij kunnen dan in de toekomst misschien ook op dat deel van uw inkomen de verdragsbijdrage laten inhouden. Dat scheelt voor u aan het einde van het jaar. U hoeft dan waarschijnlijk minder of zelfs niets bij te betalen.

Uw pensioenfonds heeft geen verdragsbijdrage ingehouden

Soms houden pensioenfondsen geen verdragsbijdrage in. Op uw loonstrook kunt u zien of uw pensioenfonds de verdragsbijdrage heeft ingehouden. Heeft uw pensioenfonds dat niet gedaan? Dan moet u nu bijbetalen.

U heeft een nabetaling ontvangen

U ontvangt in een bepaald jaar een nabetaling van uw pensioen over een vorig jaar. In het jaar dat u die betaling ontvangt, is uw inkomen hoger en uw verdragsbijdrage dus ook. Maar uw pensioenfonds heeft die bijdrage niet ingehouden op de nabetaling. Daarom is uw jaarafrekening voor dat jaar hoger.

Voorbeeld:

Uw pensioen of uitkering over 2015 is € 19.000,-
U krijgt in 2015 een nabetaling over 2011 € 1.000,-
Uw totale inkomen in 2015 is € 20.000,-
U betaalt verdragsbijdrage over € 20.000,-

Let op
Onder ‘pensioenfondsen’ verstaan wij ook andere organisaties die pensioenen of uitkeringen verstrekken, zoals de Sociale Verzekeringsbank of een (ex-) werkgever.

U heeft nog andere inkomsten

Misschien heeft u inkomsten waarop wij van tevoren geen verdragsbijdrage kunnen inhouden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het uitkeren van dividend. Of bij inkomsten uit een ander land dan Nederland. U moet er dan rekening mee houden dat u over deze inkomsten wel een verdragsbijdrage moet betalen. U betaalt die dan achteraf. Wij verwerken dat in uw jaarafrekening.

Mijn situatie staat er niet bij. Wat nu?

Neemt u dan contact met ons op via +31 88 711 5551.

 

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.