Wat betekent de Brexit voor de buitenlandbijdrage?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Na een verzoek van de Britse regering om de datum voor deze Brexit (voorzien op 31 oktober) uit te stellen tot 31 januari 2020, is de EU akkoord gegaan met het gevraagde uitstel. Dit betekent dat een no-deal Brexit op 31 oktober 2019 nu is uitgesloten. De nieuwe Brexit-datum wordt 31 januari 2020 (middernacht Nederlandse tijd) - of zoveel eerder als het Britse parlement en het Europese parlement het terugtrekkingsakkoord hebben goedgekeurd.
 

Hieronder geven wij een overzicht van een 'deal' en een 'no deal'. Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van zaken en kan wijzigen.

Tot de Brexit verandert er in ieder geval niets voor u.

Deal (uittredingsakkoord)

Is er straks sprake van een deal? Dan verandert er voor u tot en met 31 december 2020 niets:

  • U en uw gezinsleden houden recht op zorg in het Verenigd Koninkrijk en Nederland.
  • De European Health Insurance Card (EHIC) van het CAK blijft geldig. Daarmee heeft u recht op medisch noodzakelijke zorg in een EU/EER-land en Zwitserland.
  • U blijft een verdragsbijdrage aan het CAK betalen. Deze wordt ingehouden op uw pensioen of uitkering.

No deal  (Geen uittredingsakkoord)

Is er geen deal? Dan verandert mogelijk het volgende voor u na de Brexit:

  • Het Verenigd Koninkrijk is dan geen onderdeel meer van de EU. U en uw gezinsleden hebben dan als Britse ingezetenen recht op zorg volgens het Britse zorgstelsel (National Health Service).
  • U hoeft dan geen verdragsbijdrage meer aan het CAK te betalen. Wel ontvangt u voor 1 oktober 2020 nog een eindafrekening voor uw bijdrage in 2019.
  • U hoeft de inhouding van de verdragsbijdrage op uw pensioen of uitkering niet zelf stop te zetten. Dat doet het CAK voor u.
  • U heeft geen recht meer op een EHIC van het CAK. De kaart die u nu heeft is niet langer geldig na de Brexit. De NHS adviseert om een reisverzekering te nemen.
  • U heeft geen recht meer op eventuele zorgtoeslag, omdat u geen verdragsbijdrage meer betaalt. Heeft u eind maart al zorgtoeslag ontvangen voor april 2019? Dan moet u deze terugbetalen. U krijgt hierover een bericht van de Belastingdienst.
  • Bent u tijdens de Brexit in een ander EU/EER-land of Zwitserland onder behandeling? Nederland werkt aan een regeling voor de vergoeding van eventuele kosten.

Brief van het CAK over de Brexit

Heeft u op dit moment recht op zorg in het Verenigd Koninkrijk en betaalt hiervoor een verdragsbijdrage aan het CAK? Dan heeft u van ons een brief ontvangen met een uitleg over de gevolgen van een 'deal' of 'no deal'.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.