Overlijden melden van een verdragsgerechtigde

Bij het CAK noemen wij een klant die in het buitenland woont en recht heeft op geneeskundige zorg voor rekening van Nederland een verdragsgerechtigde. De klant krijgt deze zorg in het land waar hij of zij woont. De kosten ervan rekent het woonland af met Nederland. De verdragsgerechtigde (onze klant) betaalt hiervoor een verdragsbijdrage aan het CAK.

Betaalde uw familielid (of cliënt) een verdragsbijdrage voor zichzelf en/of gezinsleden? Dan stuurt het ziekenfonds in het woonland (of SVB of UWV) het CAK hierover bericht. Vanaf het moment van overlijden stopt de inschrijving bij het ziekenfonds. Het CAK stopt dan ook de inning van de verdragsbijdrage.

U kunt zelf ook het overlijden van uw familielid (of cliënt) aan ons doorgeven. Gebruik daarvoor het beveiligde contactformulier op deze website. Heeft u een akte van overlijden? Stuur die dan als bijlage mee. Lees hoe u het contactformulier invult

U kunt de ‘akte van overlijden’ ook per post sturen. Gebruik daarvoor ons adres-etiket. Dan hoeft u geen postzegel te plakken.

Let op

Was u als gezinslid meeverzekerd met de overledene? Dan eindigt uw zorgverzekering via het CAK vanaf het moment van overlijden van de hoofdverzekerde. Heeft u hierover vragen? Bel ons dan op +31 88 711 5551. Onze medewerkers helpen u graag verder.

 • Wij verwerken uw bericht en voegen de overlijdensakte toe aan het klantdossier.
 • Zodra wij het overlijdensbericht hebben ontvangen, sturen wij u (de erfgenamen) een brief.
 • In die brief staat wat er verder gebeurt en eventueel vragen wij om aanvullende informatie.
 • Verder vragen wij het ziekenfonds in het woonland te bevestigen dat de klant daar is uitgeschreven.

In het kalenderjaar na het (jaar van) overlijden van onze klant maken wij een jaarafrekening op. Daarin staat hoeveel verdragsbijdrage de klant heeft betaald. Deze jaarafrekening sturen wij toe aan de erfgenamen.

Heeft onze klant te veel betaald en bent u erfgenaam?

Dan vragen wij u om een bewijs dat u erfgenaam bent en wat uw bankgegevens zijn. Maar u leest dat in de brief die wij u toesturen. Het kan ook zijn dat wij om deze informatie vragen bij de jaarafrekening.

Heeft de klant te weinig betaald en bent u erfgenaam?

Dan vragen wij u (of de gezamenlijke erfgenamen) het restbedrag te betalen.

Bent u geen erfgenaam?

Dan onderzoeken wij of de overleden klant erfgenamen heeft en wie dat zijn.

Wanneer komt de jaarafrekening en is die definitief?

Wij moeten eerst het wereldinkomen van de overledene in het jaar van overlijden weten. Die informatie krijgen wij van de Belastingdienst in Nederland. Hebben wij die informatie niet gekregen? Dan krijgt u eerst een voorlopige jaarafrekening.

Ook kan het zijn dat er nog oude jaarafrekeningen openstaan. Deze vorderingen gaan over op de erfgenamen.

Bent u erfgenaam, maar wilt u de erfenis verwerpen? Neem dan contact met ons op via +31 88 711 5551. Onze medewerkers overleggen met u wat u het beste kunt doen.

Wij zijn op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur bereikbaar.

 1. Ga naar het online contactformulier.
 2. Kies bij ‘Om welke regeling gaat het?’ voor ‘Zorgverzekering en buitenland’.
 3. Vul bij het berichtveld de volgende gegevens in:
  • uw voornaam en achternaam (of die van de contactpersoon van de familie)
  • telefoonnummer van u of contactpersoon
  • e-mailadres van u of contactpersoon
  • postadres van u of contactpersoon
 4. Klik bij ‘Bijlage toevoegen’ op het roze vakje met het pijltje. Zoek de overlijdensakte (pdf of jpg) op in uw computer en voeg de akte toe.
 5. In het volgende blok vult u in:
  • voorletters van de overledene
  • achternaam van de overledene
  • let op! Uw eigen e-mailadres
  • uw eigen telefoonnummer
 6. In het laatste blok vult u in:
  • Bij ‘Kenmerk CAK’ het id-verzekerdennummer van de overledene. U vindt dat terug op alle brieven die wij de klant hebben gestuurd;
  • Bij ‘Geboortedatum’ de geboortedatum van de overledene.

 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.