Pensioenen en uitkeringen die recht geven op een document S1/formulier 121

Woont u in een verdragsland in het buitenland? En heeft u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering uit Nederland? Dan kunt u medische zorg krijgen in uw woonland. Uw woonland rekent de kosten daarvoor af met Nederland.

U heeft hiervoor een document S1/formulier 121 nodig van het CAK. 

Als u één van de volgende pensioenen of uitkeringen krijgt, heeft u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering:

Lees meer over wettelijke pensioenen en uitkeringen

Als u zelf een pensioenvoorziening heeft getroffen en u krijgt een lijfrente uitgekeerd, dan heeft u geen recht op het betreffende formulier. U moet zelf voor een (particuliere) ziektekostenverzekering zorgen, totdat u AOW ontvangt.

Heeft u als zelfstandige gewerkt (bijvoorbeeld als arts, specialist of notaris) en ontvangt u een vroegpensioenuitkering? Dan heeft u geen recht op een document S1/formulier 121.

U moet zelf voor een (particuliere) ziektekostenverzekering zorgen, totdat u AOW ontvangt.
 

Als u alleen een nabestaandenuitkering krijgt van een pensioenfonds (bijvoorbeeld van ABP), dan heeft u geen recht op een document S1/formulier 121 uit Nederland. U moet zelf voor een (particuliere) ziektekostenverzekering zorgen.
 
Was u bij ons geregistreerd als meeverzekerde bij uw partner en ontvangt u geen Anw-pensioen? Dan eindigt uw verdragsrecht. U moet bij het ziekenfonds in uw woonland navragen hoe u zich daar kunt verzekeren.

Ontvangt u een levensloopuitkering voordat u met - vervroegd - pensioen gaat? Dan heeft u in uw woonland geen recht op medische zorg voor rekening van Nederland. U kunt ook uw zorgverzekering in Nederland niet aanhouden.

Dit betekent dat u zelf voor een (particuliere) ziektekostenverzekering moet zorgen in uw woonland. Zodra u wel een wettelijk pensioen ontvangt, heeft u recht op een document S1/formulier 121. U kunt een S1/121 aanvragen door een aanvraagformulier in te vullen.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.