Wanneer heb ik een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering?

Als u één van de volgende pensioenen of uitkeringen krijgt, heeft u een wettelijk pensioen of een wettelijke uitkering:

Wettelijke pensioenen en uitkeringen

1. Ouderdomspensioen – AOW

U krijgt een ouderdomspensioen volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). De Sociale Verzekeringsbank betaalt dit pensioen aan u uit.

De AOW is een wettelijk pensioen. Als u emigreert, heeft u daarom recht op een formulier 121 (14-09-2017, pdf, 74 kB). Het ziekenfonds in uw woonland verrekent met Nederland de kosten van uw medische zorg.

2. Nabestaandenpensioen – Anw

U krijgt een nabestaandenpensioen volgens de Algemene nabestaandenwet (Anw). De Sociale Verzekeringsbank betaalt dit pensioen aan u uit.

De Anw is een wettelijk pensioen. Als u emigreert, heeft u daarom recht op een formulier 121 (14-09-2017, pdf, 74 kB). Het ziekenfonds in uw woonland verrekent met Nederland de kosten van uw medische zorg.

3. Overbruggingsuitkering – OBR

U krijgt een overbruggingsuitkering (OBR) als aanvulling op uw inkomen. De Sociale Verzekeringsbank betaalt die uitkering aan u uit.

De OBR is een wettelijke uitkering. Als u emigreert, heeft u daarom recht op een formulier 121 (14-09-2017, pdf, 74 kB). Het ziekenfonds in uw woonland verrekent met Nederland de kosten van uw medische zorg.

4. Flexibel (vervroegd) pensioen of keuzepensioen

U was werknemer en u bent vervroegd met pensioen gegaan. U heeft gebruikgemaakt van het flexibel pensioen of keuzepensioen voor werknemers. Uw pensioenfonds betaalt dit pensioen aan u uit.

Uw pensioen is gelijkgesteld met een wettelijk pensioen. Als u emigreert, heeft u daarom recht op een formulier 121 (14-09-2017, pdf, 74 kB). Uw zorgkosten rekent uw nieuwe woonland af met Nederland.

5. Uitkering WAO, WIA of WAZ

U bent arbeidsongeschikt en krijgt een van de volgende uitkeringen:

  • WAO – Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • WIA – Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  • WAZ – Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of uw ex-werkgever betaalt de uitkering aan u uit.

Een WAO-, WIA- of WAZ-uitkering is een wettelijke uitkering. Als u emigreert, heeft u recht op een formulier 121 (14-09-2017, pdf, 74 kB). Uw zorgkosten rekent uw nieuwe woonland af met Nederland.

6. Wajong-uitkering

U krijgt een Wajong-uitkering volgens de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) betaalt de uitkering aan u uit. U moet toestemming van het UWV hebben om met behoud van uw uitkering naar het buitenland te gaan.

Een Wajong-uitkering is een wettelijke uitkering. Als u emigreert, heeft u recht op een formulier 121 (14-09-2017, pdf, 74 kB). Uw zorgkosten rekent uw nieuwe woonland af met Nederland.

7. Wachtgelduitkeringen (WW+) voor militairen en ambtenaren

U was militair of ambtenaar en u krijgt nu een wachtgelduitkering of een bovenwettelijke WW-uitkering (ook wel WW+). U krijgt deze uitkering omdat u de dienst heeft verlaten vanwege:

  • overtolligheid na een reorganisatie of
  • functioneel leeftijdsontslag 

Deze wachtgelduitkering of de WW+-uitkering is gelijkgesteld met een wettelijke uitkering. Als u emigreert, heeft u recht op een formulier 121 (14-09-2017, pdf, 74 kB). Uw zorgkosten rekent uw nieuwe woonland af met Nederland.

Voor de WW+-uitkering geldt dat u die niet in combinatie met een reguliere WW-uitkering krijgt. Want zolang u WW ontvangt, blijft u werknemer (zie onder punt 8).

Heeft u de dienst om een andere reden verlaten? Dan is uw wachtgeld- of WW+-uitkering niet gelijkgesteld met een wettelijke uitkering. U heeft dan géén recht op een formulier 121.

8. Ziektewet of WW

U krijgt een Ziektewetuitkering of een WW-uitkering. In dat geval blijft u werknemer en in Nederland verzekerd. Dat betekent dat u geen recht heeft op een formulier 121.

Wilt u naar het buitenland verhuizen? Neem dan contact op met het UWV en uw zorgverzekeraar.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.