Kan ik voor mijn gezinsleden zorgkosten declareren bij het CAK?

Dat kan alleen als uw gezinsleden recht hebben op een EHIC van het CAK. Als uw gezinsleden hun EHIC gebruiken, dan hoeven zij meestal alleen een eigen bijdrage te betalen. Hebben zij toch direct contant moeten betalen aan de dokter of apotheek? Dan kunt u – voor uw gezinsleden - bij ons alsnog de kosten terugvragen. U gebruikt daarvoor het formulier Declaratie kosten medische zorg verdragsgerechtigde (13-09-2017, pdf, 87 kB).

Met uw declaratie moet u de volgende documenten meesturen: de originele nota’s die u heeft betaald, verwijsbriefjes en/of voorschriften van de arts.

Welke kosten kan ik niet bij het CAK declareren?

U kunt bij ons alleen kosten declareren die uw gezinsleden hebben gemaakt in een verdragsland. Voor alle andere situaties geldt het volgende:

  • Kosten die uw gezinsleden in alle andere landen hebben gemaakt, kunt u misschien terugvragen bij het ziekenfonds in hun woonland of bij uw reisverzekering.
  • Kosten die uw gezinsleden in hun woonland hebben gemaakt, moet u declareren bij het ziekenfonds in hun woonland.
  • Kosten gemaakt in Nederland moet u declareren bij:

Zilveren Kruis
Groep Buitenlands Recht
Postbus 650
7300 AR  APELDOORN

Kijk voor meer informatie op de website van Zilveren Kruis.

Let op
Kosten die u voor uzelf maakt, moet u declareren bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.