Hoe kunnen mijn gezinsleden en ik medische zorg krijgen in ons woonland?

Als uw gezinsleden niet meer in Nederland wonen of werken, kunnen zij geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Werkt u zelf nog wel in Nederland? Dan kunnen uw gezinsleden zich soms op kosten van Nederland verzekeren in hun woonland. Dat noemen wij meeverzekeren. Dat kan alleen als uw gezinsleden in een verdragsland wonen en het lokale ziekenfonds akkoord gaat. Het woonland verrekent de kosten voor medische zorg van uw gezinsleden met Nederland. U betaalt voor uw gezinsleden een verdragsbijdrage aan het CAK.

Ik woon met mijn gezinsleden in een verdragsland. Wat nu?

Vraag dan voor uzelf een document S1/formulier 106 aan bij uw Nederlandse zorgverzekeraar:

  • Woont u in de EU, EER of in Zwitserland? Dan krijgt u een document S1.
  • Woont u in een ander verdragsland? Dan krijgt u een formulier 106.

U levert het document/formulier in bij een lokaal ziekenfonds in het land waar u en uw gezinsleden wonen. Meld uw gezinsleden dan ook meteen aan bij dat ziekenfonds. Voor uw gezinsleden heeft u geen apart document/formulier nodig. Dit ziekenfonds bepaalt dan welke gezinsleden meeverzekerd zijn en geeft dat aan ons door. 

U en uw meeverzekerde gezinsleden krijgen dan meestal een zorgpas van dat ziekenfonds of een bewijs van inschrijving. Daarmee krijgt u dezelfde zorg als de inwoners van uw woonland die daar verzekerd zijn. De inschrijving van uw gezinsleden is pas definitief als uw ziekenfonds ons daarover bericht stuurt. Vanaf dat moment staan uw gezinsleden bij ons geregistreerd als uw meeverzekerden. U ontvangt daarover een brief van ons.

Bepaalt het lokale ziekenfonds dat gezinsleden niet meeverzekerd kunnen zijn? Vraag dan in hun woonland naar de mogelijkheden voor een ziektekostenverzekering voor uw gezinsleden.

Let op
U ontvangt alleen een document S1/formulier 106 als u in een verdragsland woont, met uitzondering van Servië, Bosnië-Herzegovina en Montenegro. Woont u in 1 van deze landen of in een niet-verdragsland? Vraag dan in uw woonland hoe u een ziektekostenverzekering voor uw gezinsleden kunt afsluiten.

Meer informatie?

Lees meer bij Ik werk in Nederland en woon in het buitenland

Op Nederlandwereldwijd.nl leest u waar u behalve een zorgverzekering nog meer aan moet denken.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.