Hoe kunnen mijn gezinsleden en ik medische zorg krijgen in ons woonland?

Als uw gezinsleden niet meer in Nederland wonen of werken, kunnen zij geen Nederlandse zorgverzekering meer hebben. Uw gezinsleden kunnen soms meeverzekerd zijn in hun woonland. Maar dat kan alleen als uw gezinsleden in een verdragsland wonen.

Ik woon met mijn gezinsleden in een verdragsland. Wat nu?

Vraag dan een formulier 106 (of document S1) aan bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. U kunt dit formulier inleveren bij een lokaal ziekenfonds in het land waar u en uw gezinsleden wonen. Dit ziekenfonds bepaalt welke gezinsleden meeverzekerd kunnen zijn en vult dat ook in op het formulier 106.

U en uw meeverzekerde gezinsleden krijgen dan meestal een zorgpas van dat ziekenfonds of een bewijs van inschrijving. Daarmee krijgt u dezelfde zorg als de inwoners van uw woonland die daar verzekerd zijn. De inschrijving van uw gezinsleden is pas definitief als uw ziekenfonds ons daarover bericht stuurt. Vanaf dat moment staan uw gezinsleden bij ons geregistreerd als uw meeverzekerden. U ontvangt daarover een brief van ons.

Bepaalt het lokale ziekenfonds dat gezinsleden niet meeverzekerd kunnen zijn? Vraag dan in hun woonland naar de mogelijkheden voor een ziektekostenverzekering voor uw gezinsleden.

Let op
U ontvangt alleen een formulier 106 als u in een verdragsland woont, met uitzondering van Servië, Bosnië-Herzegovina en Montenegro. Woont u in 1 van deze landen of in een niet-verdragsland? Vraag dan in uw woonland hoe u een ziektekostenverzekering voor uw gezinsleden kunt afsluiten.

 

Meer informatie?

Download het document 'Wonen in het buitenland en werken in Nederland' (15-11-2018, pdf, 54 kB).

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.