Werken of studeren in het buitenland

U gaat in het buitenland werken of studeren. U kunt uw zorgverzekering in Nederland alleen aanhouden als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt dat. Voor uw gezinsleden kunnen andere regels gelden dan voor u.

Nederland heeft verschillende verdragen met landen. Maar voor de medische zorg in geval van emigratie heeft Nederland alleen afspraken met de volgende landen:

  • EU-landen
  • EER-landen
  • Verdragslanden buiten de EU/EER

Deze landen noemen wij ‘verdragslanden’.

Lees verder voor een overzicht van de verdragslanden

Als u stage gaat lopen in het buitenland, kunt u niet altijd in Nederland verzekerd blijven. Het hangt er vanaf naar welk land u gaat en of u betaald wordt voor uw stage. Neem daarom altijd contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl). Vraag daar of u verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over zorgverzekering bij buitenlandse stage

U blijft dan meestal niet verzekerd in Nederland. Neem bij twijfel contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl). De SVB bepaalt of u verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Lees meer over kunnen aanhouden zorgverzekering

Dat hangt af van een aantal factoren. Wel bent u vaak verplicht uw Nederlandse zorgverzekering aan te houden. Bekijk hieronder welke situatie op u van toepassing is.

Lees meer over verzekerd blijven bij studeren in buitenland

Dan blijft u verplicht om in Nederland een zorgverzekering te hebben. U houdt recht op de zorg volgens de voorwaarden van uw Nederlandse zorgpolis. Vraag bij uw zorgverzekeraar naar de dekking van uw zorgpolis in het buitenland. Sluit zo nodig een aanvullende verzekering af. U kunt uw zorgverzekering niet stopzetten. Ook niet als u in uw studieland via de universiteit verzekerd bent.

Lees meer over zorgverzekering en studeren in buitenland

Welke gevolgen er zijn voor uw zorgverzekering, hangt af van waar u gaat studeren en werken. Is dat in een verdragsland of niet? En blijft u wel of niet Wlz-verzekerd? Bekijk hieronder welke situaties voor u van toepassing zijn.

Lees meer over studeren in buitenland en zorgverzekering

Als u in het buitenland gaat werken, kunt u meestal niet meer verzekerd zijn in Nederland. Maar soms moet u uw zorgverzekering juist aanhouden. Dat is het geval als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz). De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beoordeelt dat.

Wilt u weten of u Wlz-verzekerd blijft in Nederland? Bekijk de informatie van de SVB (SVB.nl).

Lees meer over Wlz-verzekerd zijn

Bekijk goed welke situaties voor u van toepassing zijn. Of u wel of niet in een verdragsland werkt en of u wel of niet Wlz-verzekerd blijft, heeft bijvoorbeeld invloed op waar u verzekerd kunt (of moet) zijn.

Lees meer over wonen in Nederland en werken in buitenland

Ja, tenzij u niet meer Wlz-verzekerd bent. Dan moet u uw Nederlandse zorgverzekering opzeggen. Lees hieronder welke situaties op u van toepassing zijn.

Lees meer over verzekerd zijn bij detachering

Wat de gevolgen zijn voor de zorgverzekering van uw gezinsleden, hangt af van waar u woont en werkt. Is dat in een verdragsland of niet?
En blijven uw gezinsleden Wlz-verzekerd? Bekijk hieronder welke situaties voor u van toepassing zijn.

Lees meer over verzekerd blijven gezinsleden

Als u woont en werkt in het buitenland, dan blijft u verplicht verzekerd in Nederland. Dat geldt niet altijd voor de gezinsleden die bij u wonen. Dat hangt namelijk af van het land waarnaar u bent uitgezonden. Lees hieronder welke situatie op u van toepassing is.

Lees meer over verzekerd blijven gezinsleden

Gaat u de grens over om te wonen, werken, studeren of ondernemen? Naar België, Duitsland of Nederland? Dan krijgt u te maken met regels en verplichtingen van het land waar u naartoe gaat. Dit kan gevolgen hebben voor uw zorgverzekering, belasting en pensioen of uitkering.

Bekijk op de website van Grensinfopunt wat dit voor u persoonlijk betekent, wat u moet regelen en andere praktische zaken. Of kijk op Nederlandwereldwijd.nl.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.