Kunnen mijn gezinsleden verzekerd blijven als ik als diplomatiek ambtenaar in het buitenland ga werken bij een vertegenwoordiging van Nederland?

Wat de gevolgen zijn voor de zorgverzekering van uw gezinsleden, hangt af van waar u woont en werkt. Is dat in een verdragsland of niet?
En blijven uw gezinsleden Wlz-verzekerd? Bekijk hieronder welke situaties voor u van toepassing zijn.

Ik woon en werk in een verdragsland

Dan kunnen u en uw gezinsleden zich in uw woonland inschrijven bij een ziekenfonds.

Wonen u en uw gezinsleden in een land van de EU, EER of in Zwitserland?

  • Vraag voor uzelf een document S1 aan bij uw zorgverzekeraar.

Wonen u en uw gezinsleden in een ander verdragsland?

  • Vraag een formulier 106 aan bij uw Nederlandse zorgverzekeraar.

U levert het document S1 of het formulier 106 in bij een lokaal ziekenfonds in uw woonland. 

Het lokale ziekenfonds beslist welke gezinsleden worden meeverzekerd en stuurt het CAK daarover bericht. Als uw gezinsleden bij u meeverzekerd zijn, krijgen zij een zorgpas van het lokale ziekenfonds of een bewijs van inschrijving. Daarmee krijgen zij dezelfde zorg als de andere inwoners van hun woonland. 

Mijn gezinsleden werken in het buitenland of ontvangen een buitenlandse wettelijke uitkering

Dan kunnen zij hun Nederlandse zorgverzekering meestal niet aanhouden. Neem hierover contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die bepaalt of uw gezinsleden verzekerd blijven voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wel of niet Wlz-verzekerd

Mijn gezinsleden blijven Wlz-verzekerd

Houd dan hun zorgverzekering aan.

Mijn gezinsleden zijn niet meer Wlz-verzekerd

Zeg dan hun Nederlandse zorgverzekering op. Vraag in uw werkland hoe u uw gezinsleden daar kunt verzekeren.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.