Kunnen mijn gezinsleden verzekerd blijven als ik als diplomatiek ambtenaar in het buitenland ga werken bij een vertegenwoordiging van Nederland?

Wat de gevolgen zijn voor de zorgverzekering van uw gezinsleden, hangt af van waar u woont en werkt. Is dat in een verdragsland of niet?
En blijven uw gezinsleden Wlz-verzekerd? Bekijk hieronder welke situaties voor u van toepassing zijn.

Ik woon en werk in een verdragsland

Mijn gezinsleden hebben geen eigen inkomen

Wonen u en uw gezinsleden in een land van de EU, EER of in Zwitserland? En hebben uw inwonende gezinsleden zelf geen inkomen? 

  • Vraag voor uzelf en uw inwonende gezinsleden een formulier 106 of document S1 aan bij uw zorgverzekeraar.
  • Schrijf u en uw gezinsleden met het formulier 106 of document S1 in bij een lokaal ziekenfonds in uw woonland.

U heeft dan recht op zorg volgens het zorgstelsel in uw woonland. De kosten zijn voor rekening van uw zorgverzekeraar.

Meer informatie? Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Mijn gezinsleden hebben wel een eigen inkomen

De verzekering van inwonende gezinsleden eindigt meestal als zij zelf (gaan) werken of een buitenlandse uitkering ontvangen. Bepalend is of zij verzekerd blijven voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Neem hierover contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die bepaalt of uw gezinsleden verzekerd blijven voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Mijn gezinsleden blijven Wlz-verzekerd

Houd dan hun zorgverzekering aan.

Mijn gezinsleden zijn niet meer Wlz-verzekerd

Zeg dan hun Nederlandse zorgverzekering op. Vraag in uw werkland hoe u uw gezinsleden daar kunt verzekeren. Worden ze niet zelfstandig verzekerd volgens de wetgeving van het woonland? Dan zijn zij mogelijk verdragsgerechtigd als meeverzekerde gezinsleden. Dat bepaalt het ziekenfonds in uw woonland. U meldt uw gezinsleden daar aan. Als uw gezinsleden inderdaad meeverzekerd kunnen zijn, stuurt het ziekenfonds in uw woonland daarvan bericht aan het CAK. Wij registreren uw gezinsleden dan als meeverzekerden. U betaalt voor hen een verdragsbijdrage.

Ik woon en werk in een ander land

Wonen u en uw gezinsleden niet in een verdragsland? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw verzekeringsstatus en die van uw gezinsleden.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.