Blijven mijn gezinsleden in Nederland verzekerd als ik als uitgezonden Nederlandse ambtenaar ga werken in het buitenland?

Als u woont en werkt in het buitenland, dan blijft u verplicht verzekerd in Nederland. Dat geldt niet altijd voor de gezinsleden die bij u wonen. Dat hangt namelijk af van het land waarnaar u bent uitgezonden. Lees hieronder welke situatie op u van toepassing is.

Naar welk land bent u uitgezonden?

Ik ben uitgezonden naar een EU/EER-land of Zwitserland

Dan kunnen gezinsleden die bij u wonen niet in Nederland verzekerd blijven. Zij kunnen wel meeverzekerd zijn in uw werkland, omdat u een Nederlandse zorgverzekering heeft.

  • Om hun meeverzekering te regelen, vraagt u bij uw zorgverzekeraar om een formulier 106 of document S1.
  • Geef dit formulier af bij een ziekenfonds in uw werkland. Dat ziekenfonds bepaalt welke gezinsleden meeverzekerd zijn.
  • Het CAK registreert meeverzekerde gezinsleden.
  • U en uw meeverzekerde gezinsleden hebben recht op medische zorg volgens de wetten van uw werkland.
  • U heeft zelf ook recht op medische zorg in uw werkland volgens de voorwaarden van uw zorgpolis.

Ik ben niet uitgezonden naar een EU/EER-land of Zwitserland, maar naar een ander land

Dan blijven uw gezinsleden verzekerd in Nederland. Houd hun zorgverzekering aan.

Mijn gezinsleden werken in het buitenland of ontvangen een buitenlandse wettelijke uitkering

Dan kunnen zij hun Nederlandse zorgverzekering meestal niet aanhouden. Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Die bepaalt of uw gezinsleden verzekerd blijven voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wel of niet Wlz-verzekerd

Mijn gezinsleden zijn niet meer Wlz-verzekerd

Zeg dan hun Nederlandse zorgverzekering op. Vraag in uw werkland hoe uw gezinsleden zich daar kunnen verzekeren.

Mijn gezinsleden blijven wel Wlz-verzekerd

Houd dan hun zorgverzekering aan.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.