Blijf ik in Nederland verzekerd als ik door mijn Nederlandse werkgever ben gedetacheerd naar het buitenland?

Ja, tenzij u niet meer Wlz-verzekerd bent. Dan moet u uw Nederlandse zorgverzekering opzeggen. Lees hieronder welke situaties op u van toepassing zijn.

Wel of geen verdragsland

Ik werk in een niet-verdragsland

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw verzekeringsstatus en die van uw gezinsleden. Als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz), bent u verplicht in Nederland een zorgverzekering af te sluiten. Dat is ook het geval als u in uw werkland verplicht verzekerd bent. U kunt dus dubbel verzekerd zijn.

Ik werk in een verdragsland met afspraken over medische zorg

Laat uw werkgever het document A1 of het formulier 101 aanvragen bij de SVB. Met dit formulier kunt u aantonen dat u in Nederland verzekerd bent. Vraag bij de SVB ook naar de verzekeringsstatus van gezinsleden die met u meegaan.

Ik ben langer dan 1 jaar gedetacheerd in een verdragsland

Bent u gedetacheerd in een verdragsland (met een document A1 of formulier 101)? Dan moet u uw Nederlandse zorgverzekering aanhouden. Voor de zorg in uw werkland vraagt u bij uw Nederlandse zorgverzekeraar een document S1/formulier 106 aan. Geef dit formulier af bij het ziekenfonds in uw woonland. U heeft dan recht op de medische zorg volgens de wetten in uw werkland. U heeft in uw werkland ook recht op medische zorg volgens de voorwaarden van uw zorgpolis. Gezinsleden die met u meegaan, zijn dan meestal niet meer verzekerd in Nederland. Neem over de verzekering van uw gezinsleden altijd contact op met de SVB.

Wel of niet Wlz-verzekerd

Ik ben niet meer Wlz-verzekerd

Zeg uw Nederlandse zorgverzekering op. Zet eventueel ook direct uw zorgtoeslag stop. Vraag aan uw werkgever hoe u zich in uw werkland kunt verzekeren. 

Mijn gezinsleden zijn niet meer Wlz-verzekerd

Uw gezinsleden kunnen dan soms wel meeverzekerd zijn in uw werkland, omdat u nog wel een Nederlandse zorgverzekering heeft. Om dat te regelen, heeft u een document S1/formulier 106 nodig. Dat vraagt u aan bij uw Nederlandse zorgverzekeraar. Geef dit formulier af bij een ziekenfonds in uw werkland. Dat ziekenfonds bepaalt welke gezinsleden meeverzekerd zijn. Daarna registreert het CAK uw meeverzekerde gezinsleden.

Mijn gezinsleden kunnen niet meeverzekerd zijn. Wat nu?

Vraag uw werkgever hoe u uw gezinsleden in uw werkland kunt verzekeren.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.