Ik woon in Nederland en werk in het buitenland. Hoe zit het met mijn zorgverzekering?

Bekijk goed welke situaties voor u van toepassing zijn. Of u wel of niet in een verdragsland werkt en of u wel of niet Wlz-verzekerd blijft, heeft bijvoorbeeld invloed op waar u verzekerd kunt (of moet) zijn.

Wel of geen verdragsland

Ik werk in een niet-verdragsland

Neem contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw verzekeringsstatus. Als u in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz), bent u verplicht in Nederland een zorgverzekering te hebben. Dat is ook het geval als u in uw werkland verplicht verzekerd bent. U kunt dus dubbel verzekerd zijn.

Ik werk in een verdragsland

Dan vervalt uw Nederlandse zorgverzekering vanaf de eerste werkdag. Verzeker u vanaf de eerste werkdag in uw werkland voor medische zorg. Uw gezinsleden die in Nederland wonen, kunt u vaak meeverzekeren.

Ik werk in een verdragsland en heb medische zorg nodig in Nederland

Vraag bij het ziekenfonds in uw werkland een document S1/formulier 106 aan. Meldt u daarmee aan voor de verdragspolis van zorgverzekeraar CZ. Op de website van CZ vindt u meer informatie en een aanmeldingsformulier voor de verdragspolis. Lever het ingevulde formulier met de gevraagde bijlagen in bij een CZ-kantoor of stuur het op naar CZ, Postbus 90152, 5000 LD Tilburg.

Let op
U kunt alleen een document S1/formulier 106 krijgen als u wettelijk verplicht verzekerd bent in uw werkland. Bent u daar niet wettelijk verzekerd? Zeg dan de Nederlandse zorgverzekering van uw gezinsleden niet op. Ook niet als zij via uw werkgever meeverzekerd kunnen zijn.

Wel of niet Wlz-verzekerd

Ik ben niet meer Wlz-verzekerd

Zeg uw Nederlandse zorgverzekering op. Zet eventueel ook direct uw zorgtoeslag stop. Vraag in uw werkland hoe u zich daar kunt verzekeren.

Ik wil mijn gezinsleden meeverzekeren

Als u via uw werkland een document S1/formulier 106 ontvangt, kunnen uw gezinsleden die in Nederland wonen meeverzekerd zijn. Zorgverzekeraar CZ bepaalt wie meeverzekerd worden. Meeverzekerde gezinsleden hebben recht op dezelfde zorg als Nederlands verzekerden. Zij krijgen een verdragspolis van CZ.

Kinderen van 18 jaar en ouder kunnen niet meeverzekerd zijn. Sluit voor hen een Nederlandse zorgverzekering af. Dat geldt ook voor andere gezinsleden die niet meeverzekerd kunnen zijn.

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.