Ik ga korter dan 1 jaar studeren in het buitenland. Hoe zit het met mijn zorgverzekering?

Dan blijft u verplicht om in Nederland een zorgverzekering te hebben. U houdt recht op de zorg volgens de voorwaarden van uw Nederlandse zorgpolis. Vraag bij uw zorgverzekeraar naar de dekking van uw zorgpolis in het buitenland. Sluit zo nodig een aanvullende verzekering af. U kunt uw zorgverzekering niet stopzetten. Ook niet als u in uw studieland via de universiteit verzekerd bent.

Zolang u in Nederland een zorgverzekering heeft, houdt u ook uw recht op zorgtoeslag. Gaat u in een EU/EER-land of in Zwitserland studeren? Vraag dan bij uw zorgverzekeraar in Nederland een Europese ziekteverzekeringskaart (EHIC) aan. U heeft daarmee recht op noodzakelijke medische zorg in het land waar u studeert. De vergoeding is volgens de regels en tarieven die in uw studieland gelden.

Kan mijn zorgverzekeraar mijn verzekering toch stoppen?

Ja, dat kan gebeuren als u zich uitschrijft uit de basisadministratie van uw gemeente. Uw zorgverzekeraar krijgt daarvan bericht en stopt uw zorgverzekering dan automatisch.

Neem daarom – voordat u naar het buitenland gaat – contact op met uw zorgverzekeraar en leg uw situatie uit. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB bepaalt of u verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wel of niet Wlz-verzekerd

Ik blijf Wlz-verzekerd

Houd dan uw Nederlandse zorgverzekering aan.

Ik ben niet meer Wlz-verzekerd

Zeg uw Nederlandse zorgverzekering op. Zet eventueel ook direct uw zorgtoeslag stop. Vraag in uw studieland hoe u zich daar kunt verzekeren.
 
Let op
Gaat u werken of betaald stagelopen?
Dan verandert uw situatie. U kunt uw Nederlandse zorgverzekering dan meestal niet aanhouden. Neem in dat geval altijd contact op met de Sociale Verzekeringsbank (SVB.nl). De SVB bepaalt of u verzekerd blijft voor de Wlz.
 

Waar zoekt u naar?

Tip: vul één of twee woorden in voor het beste resultaat.

De website van het CAK maakt gebruik van cookies.


Wij kunnen u dan zo goed mogelijk helpen. Het accepteren van cookies zorgt ervoor dat deze website goed werkt en dat wij onze website steeds kunnen verbeteren.
Uiteraard zorgen wij goed voor uw privacy.